Klasse

Onderverdeling van de hoeveelheid zorg van de functies ten laste van de AWBZ (tot 2015) of de Wlz-overgangsregling (van 2015 tot en met 2017) volgens de indicatie door Centrum indicatiestelling zorg.

De hoeveelheid zorg wordt afhankelijk van de functie uitgedrukt in uren, dagdelen of etmalen. Een klasse geeft enige speelruimte (klasse 2 is bijvoorbeeld minstens 2 en hoogstens 3,9 uur), waardoor de zorgverlener de zorg kan aanpassen aan de persoonlijke situatie van een cliënt.

Klasse wordt gebruikt in de tabellen over Indicatie zorg zonder verblijf.