Opnamedagen

Aantal dagen dat een plaats in een instelling beschikbaar is geweest voor personen die gebruik hebben gemaakt van zorg met verblijf.

Opnamedagen komen voor in de tabellen over Gebruik van AWBZ zorg met verblijf (tot 2015). Daarbij gaat het alleen om zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Als een persoon van de ene instelling naar de andere verhuist, telt die dag als twee opnamedagen.

Zie ook: zorgdagen