Zorgdagen

Aantal dagen dat een persoon gebruik heeft gemaakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg.

Dit betreft dagen dat een plaats in een instelling beschikbaar is geweest voor personen die gebruik hebben gemaakt van Wlz-zorg met verblijf.

Als een persoon gebruikmaakt van Wlz-zorg met de leveringsvorm volledig pakket thuis (vpt), modulairpakket thuis (mpt), of via een persoonsgebonden budget (pgb), dan is het aantal zorgdagen berekend op basis van de begindatum en de einddatum van de gebruikte zorg thuis.

Zorgdagen komen voor in de tabellen over Gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg. Als een persoon van de ene instelling naar de andere verhuist, telt die dag als twee zorgdagen.

Zie ook: Opnamedagen.