Overige intramurale basisprestaties

Specifieke zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg (tot 2015) en de Wlz-zorg (vanaf 2015) worden onderscheiden (naast zorgzwaartepakketten):

  • Dagen waarop een plaats of bed leeg is achtergelaten door overlijden of verhuizing van de cliënt (mutatiedagen).
  • Het vrijhouden van bedden voor cliënten met een onmiddellijke noodzaak tot opname in verband met extra medische complicaties en voor wie het niet opnemen tot ernstige gezondheidsrisico's leidt (crisisopvang).
  • De verblijfscomponent van niet-geïndiceerde partners van zorgcliënten, opgebouwd uit huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten, voeding en hoteldiensten.
  • De verblijfscomponent van kortdurend verblijf in een zorginstelling, opgebouwd uit huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten, voeding en hoteldiensten valt tot 2015 onder de AWBZ. Vanaf 1 januari 2015 is kortdurend verblijf overgegaan naar de Wmo 2015 en Jeugdwet. Kortdurend verblijf op medische indicatie (bijvoorbeeld na opname in een ziekenhuis) is in 2015 ondergebracht in de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf onder de Wlz en vanaf 2017 wordt deze zorg gefinancierd vanuit de Zvw.