Productieafspraken

Afspraken over uitgaven en volume van door zorgaanbieders te leveren AWBZ-zorg in natura (tot 2015) of Wlz-zorg in natura (vanaf 2015). AWBZ/Wlz-zorg die betaald wordt uit persoonsgebonden budgetten valt hier buiten.

In november maken zorgkantoren met zorgaanbieders productieafspraken (1e ronde) over de in het jaar daarop te leveren AWBZ/Wlz-zorg in natura. Het zorgkantoor moet zorgen dat het bij deze afspraken binnen de zogenaamde regionale contracteerruimte blijft. Dit is het maximale bedrag per regio waarvoor zorgkantoren zorgcontracten kunnen afsluiten met zorgaanbieders.

De afspraken gaan over zowel de prijs als het volume van de te leveren zorg en worden door beide partijen gezamenlijk ingediend bij de NZa. Op basis van de ingeleverde gegevens stelt de NZa de financiƫle waarde van de productieafspraken vast. Dit bedrag vormt de basis voor het zogenaamde budget aanvaardbare kosten (kortweg aangeduid met budget) voor de zorgaanbieder. In november van het lopende jaar vindt er nog een herziening van de productieafspraken plaats (2e ronde) tussen zorgkantoor en zorgaanbieders.

Synoniemen: afspraken