Contracteerruimte

Maximaal bedrag per regio, waarvoor zorgkantoren zorgcontracten kunnen afsluiten met zorgaanbieders.

De afspraken gaan over zowel de prijs, als het volume van de te leveren AWBZ-zorg in natura (tot 2015) of Wlz-zorg in natura (vanaf 2015) en worden door beide partijen gezamenlijk ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Iedere regio/elk zorgkantoor heeft een 'eigen' financiƫle ruimte (regionale contracteerruimte) om daarmee zorg in te kopen voor de inwoners van die regio. Zorgkantoren en zorgaanbieders sluiten binnen het budget contracten af voor de intensieve langdurige zorg. De rechten en plichten van de zorgkantoren en zorgaanbieders zijn wettelijk verankerd in de beleidsregel Budgettaire kader Wlz.