Personen met gebruik VV op moment van overlijden 2011-2018

Van de personen die zijn overleden is bepaald of zij gebruik maakten van AWBZ en/of Wlz zorg.

Deze tabel betreft een update van de in 2017 gepubliceerde maatwerk tabel: Personen met gebruik VV op moment van overlijden