Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 49

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 17 december 2021 gepubliceerde maatwerktabel : Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 48

Let op: Op 31 december 2021 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met 2021 week 50 en sterfte gegevens tot en met 29 december 2021) gepubliceerd op: Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 50