Opgelegde eigen bijdrage

Deze pagina bevat cijfers over de opgelegde eigen bijdrage voor langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ en Wmo (tot 2015), en vanaf 2015 uit Wlz en Wmo 2015.

De eigen bijdrage is het deel van de kosten voor geleverde zorg dat door de cliƫnt zelf betaald moet worden. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura en cijfers vanaf 2015 op zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Opgelegde eigen bijdrage voor AWBZ/Wlz- en Wmo-zorg, euro x 1000 in jaar

Opgelegde eigen bijdrage voor AWBZ/Wlz- en Wmo-zorg, euro x 1000 in jaar
Jaar20162017201820192020
AWBZ513-1.439-659-137-102
Wmo tot 2015
Wlz1.864.7371.811.1071.781.7321.804.6991.837.030
Wmo 2015336.692292.063291.547206.718190.721

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (Dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (187 bytes)

In de tabel "Opgelegde eigen bijdrage voor AWBZ/Wlz- en Wmo-zorg" op MLZ StatLine kunt u de jaarcijfers uitbreiden met kwartaalcijfers.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Eigen bijdrage AWBZ/Wlz/Wmo-zorg.

Over 2009-2014 zijn in de tabel "Opbrengst eigen bijdrage voor AWBZ-zorg in natura" op MLZ-Statline cijfers gepubliceerd over opbrengst eigen bijdrage voor AWBZ-zorg in natura. De opbrengst van de eigen bijdrage is de opgelegde eigen bijdragen verminderd met kortingen en vermeerderd met nog n
iet betaalde eigen bijdragen of correcties over voorgaande perioden. Deze tabel is stopgezet.