Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wlz. Het gaat om het gebruik van zorg in natura of zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.

In onderstaande tabellen is zorg die in de combinatie modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) is afgenomen, opgenomen in de categorie 'Totaal combinatie zin/pgb' en ter voorkoming van dubbeltellingen niet in de categorien 'Persoonsgebonden budget' en 'Totaal zorg in natura'.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar
2016201720182019*
Totaal leveringsvorm zorg314.220320.030332.830342.755
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb32.23534.15035.77532.380
Uitsluitend zorg in natura (zin)284.610286.855296.865303.320
Zin verblijf253.250251.995253.625253.365
Zin volledig pakket thuis (vpt)11.98514.17516.53018.100
Zin modulair pakket thuis (mpt)40.19544.25055.07563.735
Totaal combinatie zin en pgb.4.52012.52515.880
Totaal combinatie mpt en pgb1.5252.5109.89013.075

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (495 bytes)

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum
2016201720182019*
Totaal leveringsvorm zorg258.840262.945273.750284.035
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb)27.66529.45026.23527.230
Uitsluitend zorg in natura (zin)230.290231.215238.280245.345
Zin verblijf202.015200.070199.655201.080
Zin volledig pakket thuis (vpt)8.94510.55012.09013.205
Zin modulair pakket thuis (mpt)19.33020.59526.53531.055
Totaal combinatie zin en pgb.2.2759.23011.455
Totaal combinatie mpt en pgb8851.4507.7109.730

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (491 bytes)

In onderstaande tabel is zorg in natura met verblijf uitgesplitst naar sector volgens het zorgzwaartepakket.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum
2016201720182019*
Totaal Wlz202.015200.070199.655201.080
Geen zorgzwaartepakket (zzp)3530105
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)124.150123.035123.605124.895
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)71.90071.51571.26571.590
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg5.9305.4904.7754.590

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (315 bytes)

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket, leeftijd, regio, geslacht.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg.