Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wlz. Het gaat om het gebruik van zorg in natura of zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Peildatum jaar is de tweede vrijdag van november;

In onderstaande tabellen is zorg die in de combinatie modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) is afgenomen, opgenomen in de categorie 'Totaal combinatie zin/pgb' en ter voorkoming van dubbeltellingen niet in de categorien 'Persoonsgebonden budget' en 'Totaal zorg in natura'.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar
2015 2016 2017*
Totaal leveringsvorm zorg 324 585 314 220 320 030
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb 28 400 32 235 34 060
Uitsluitend zorg in natura (zin) 299 230 284 610 287 710
Zin verblijf 270 210 253 250 252 925
Zin volledig pakket thuis (vpt) 11 985 14 190
Zin modulair pakket thuis (mpt) 47 525 40 195 44 285
Totaal combinatie mpt/pgb 4 610 1 525 2 455

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar

Totaal leveringsvorm zorg

Totaal gebruik van zorg, ontvangen via verschillende leveringsvormen.
Zorg die onder de Wlz valt, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden geleverd of bekostigd worden uit een persoonsgebonden budget (pgb).
Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Onder Wlz-zorg pgb valt Wlz-zorg die personen bekostigen uit een pgb.

Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb

Uitsluitend gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Uitsluitend zorg in natura (zin)

Uitsluitend gebruik van zorg, geleverd als zorg in natura (zin). Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt.
Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt).

Zin verblijf

Gebruik van Wlz-zorg met verblijf, Dit is zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen.

Zin volledig pakket thuis (vpt)

Gebruik van Wlz-zorg via een volledig pakket thuis. Personen krijgen thuis de zorg en dienstverlening (waaronder huishoudelijke verzorging en maaltijdvoorziening) die ze anders in een instelling zouden krijgen.

Zin modulair pakket thuis (mpt)

Gebruik van Wlz-zorg via een modulair pakket thuis. Personen kunnen kiezen om bepaalde delen (modules) van het zorgpakket als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:
verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling en vervoer naar behandeling en/of begeleiding.

Totaal combinatie mpt/pgb

Gebruik van zowel zorg met leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) als zorg met leveringsvorm persoonsgebonden budget (pgb)

2015

Definitieve cijfers

2016

Definitieve cijfers

2017*

Voorlopige cijfers

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum
2015 2016 2017*
Totaal leveringsvorm zorg 260 705 258 840 262 780
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb 21 475 27 665 29 555
Uitsluitend zorg in natura (zin) 236 120 230 290 231 795
Zin verblijf 215 065 202 015 200 645
Zin volledig pakket thuis (vpt) 8 945 10 550
Zin modulair pakket thuis (mpt) 21 060 19 330 20 600
Totaal combinatie mpt/pgb 3 110 885 1 430

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum

Totaal leveringsvorm zorg

Totaal gebruik van zorg, ontvangen via verschillende leveringsvormen.
Zorg die onder de Wlz valt, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden geleverd of bekostigd worden uit een persoonsgebonden budget (pgb).
Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Onder Wlz-zorg pgb valt Wlz-zorg die personen bekostigen uit een pgb.

Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb

Uitsluitend gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Uitsluitend zorg in natura (zin)

Uitsluitend gebruik van zorg, geleverd als zorg in natura (zin). Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt.
Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt).

Zin verblijf

Gebruik van Wlz-zorg met verblijf, Dit is zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen.

Zin volledig pakket thuis (vpt)

Gebruik van Wlz-zorg via een volledig pakket thuis. Personen krijgen thuis de zorg en dienstverlening (waaronder huishoudelijke verzorging en maaltijdvoorziening) die ze anders in een instelling zouden krijgen.

Zin modulair pakket thuis (mpt)

Gebruik van Wlz-zorg via een modulair pakket thuis. Personen kunnen kiezen om bepaalde delen (modules) van het zorgpakket als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:
verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling en vervoer naar behandeling en/of begeleiding.

Totaal combinatie mpt/pgb

Gebruik van zowel zorg met leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) als zorg met leveringsvorm persoonsgebonden budget (pgb)

2015

Definitieve cijfers

2016

Definitieve cijfers

2017*

Voorlopige cijfers

In onderstaande tabel is zorg in natura met verblijf uitgesplitst naar sector volgens het zorgzwaartepakket.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum
2015 2016 2017*
Totaal Wlz 215 065 202 015 200 645
Geen zorgzwaartepakket (zzp) 820 35 25
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 132 440 124 150 123 290
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 74 845 71 900 71 835
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 6 960 5 930 5 490

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum

Totaal Wlz

Totaal zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit omvat zowel zorg geleverd als zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) als zorg waarvoor geen zzp bekend is.

Een zzp bevat een bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een persoon kan ontvangen. De zorg betreft het hele pakket zorg, wonen en diensten dat nodig is omdat een persoon niet alles zelf kan.

Geen zorgzwaartepakket (zzp)

Zorg waarvoor geen zzp bekend is, komt onder andere voor in de volgende situaties:

- Bij oude indicaties voor AWBZ-zorg is niet altijd een zzp bekend. Oude indicaties voor verblijf blijven rechtgevend voor de duur van de indicatie. Het ontbreken van het zzp bij de indicatie betekent dat het zzp ook ontbreekt bij gegevens over gebruik van zorg.
- Bij gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg in de vorm van kortdurend verblijf is geen zzp bekend.
- Bij gebruik van zorg in de vorm van pgb voor Wlz-indiceerbaren."

Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)

Zorg voor ouderen en chronisch zieken op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Verpleging en Verzorging (VV).

zzp 1 VV Beschut wonen met enige bege..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met enige begeleidingDeze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig in een beschutte woonomgeving.

zzp 2 VV Beschut wonen met begeleidin..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met begeleiding en verzorgingDeze cliëntgroep heeft vanwege vooral somatische problematiek dagelijks behoefte aan begeleiding en verzorging in een beschutte woonomgeving.

zzp 3 VV Beschut wonen met begeleidin..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorgingDeze cliëntgroep heeft vanwege omvangrijke somatische problematiek behoefte aan begeleiding en vooral ook intensieve verzorging, in een beschutte woonomgeving.

zzp 4 VV Beschut wonen met intensieve..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorgingDeze cliëntgroep heeft intensieve begeleiding nodig, gecombineerd met uitgebreide verzorging in een beschutte omgeving. De reden hiervoor kan verschillend zijn.

zzp 5 VV Beschermd wonen met intensie..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met intensieve dementiezorgDeze cliëntgroep heeft vanwege ernstige dementiële problematiek behoefte aan intensieve begeleiding en intensieve verzorging in een beschermende woonomgeving. De cliënten zijn (bijna) geheel zorgafhankelijk.

zzp 6 VV Beschermd wonen met intensie..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met intensieve verzorging en verplegingDeze cliëntgroep heeft vanwege ernstige somatische beperkingen op veel momenten van de dag behoefte aan begeleiding, intensieve verzorging en verpleging in een beschermende woonomgeving.

zzp 7 VV Beschermd wonen met zeer int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleidingDeze cliëntgroep heeft op grond van een chronische ziekte specifieke begeleiding nodig in combinatie met zeer intensieve verzorging en verpleging in een beschermende woonomgeving.

zzp 8 VV Beschermd wonen met zeer int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 8 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verplegingDeze cliëntgroep heeft op grond van een ernstige somatische aandoening behoefte aan specifieke en zeer intensieve verzorging en verpleging in combinatie met begeleiding in een beschermende woonomgeving.

zzp 9b VV Herstelgerichte behandeling..

Zorgzwaartepakket (zzp) 9b Verpleging en verzorging (VV) Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorgingBij deze cliëntgroep heeft medisch-specialistische diagnostiek/interventie plaatsgevonden waarbij doorgaans sprake is geweest van een opname. In aansluiting op de interventie is behoefte aan herstelgerichte behandeling die aanvullende integrale en multidisciplinaire aanpak vereist. Herstel tot het niveau van functioneren van vóór de acute aandoening wordt nagestreefd.Per 1 januari 2012 wordt er onderscheid gemaakt tussen 9a VV en 9b VV. 9a VV is gericht op geriatrische revalidatiezorg en 9b VV omvat herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging. Vanaf 2013 valt de geriatrische revalidatiezorg (9a VV) onder de Zorgverzekeringswet.

zzp 10 VV Beschermd verblijf met inte..

Zorgzwaartepakket (zzp) 10 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorgDeze cliëntgroep verblijft kortdurend (doorgaans niet langer dan drie maanden) in een situatie van beschermd verblijf in verband met een naderend overlijden.

Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Gehandicaptenzorg (GHZ).

zzp 1 VG Wonen met enige begeleiding..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met enige begeleidingDeze cliëntgroep functioneert sociaal redelijk zelfstandig. De cliënten zijn zich bewust van de verstandelijke handicap en van de gevolgen daarvan voor het sociaal functioneren.

zzp 2 VG Wonen met begeleiding..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleidingDeze cliëntgroep functioneert sociaal beperkt zelfstandig. De cliënten zijn zich onvoldoende bewust van de verstandelijke handicap waardoor er op sociaal-emotioneel gebied problemen kunnen ontstaan. In de vaste vertrouwde omgeving kan de cliënt zich oriënteren.

zzp 3 VG Wonen met begeleiding en ver..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding en verzorgingDeze cliëntgroep functioneert sociaal beperkt zelfstandig. De cliënten wordt een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving geboden. Het tijdsbesef is beperkt. De ondersteuning is gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en op regievoering over het eigen leven.

zzp 4 VG Wonen met begeleiding en int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding en intensieve verzorgingDe cliënten functioneren, vanwege een verstandelijke handicap, sociaal zeer beperkt zelfstandig. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met begeleiding mogelijk. Een belangrijk doel van de begeleiding is het bieden van een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving.

zzp 5 VG Wonen met intensieve begelei..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorgingDeze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap, sociaal niet zelfstandig en is continu begeleidingsbehoeftig. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met individuele begeleiding mogelijk. De begeleiding heeft een structuurverlenend karakter, met een duidelijke dagindeling, vaste leefregels en strikte afspraken. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van sociale en praktische vaardigheden.Vanaf 1 januari 2011 is zzp 5 VG opgesplitst in een zzp 5 VG en 8 VG. Voor mobiele, meervoudig gehandicapte cliënten is zzp 5 VG aangepast. Voor niet mobiele en volledig zorgafhankelijke, meervoudig gehandicapte cliënten is een nieuw zzp opgesteld: 8 VG. Bestaande indicatiebesluiten met zzp 5 VG zijn niet omgezet in zzp 8 VG.

zzp 6 VG Wonen met intensieve begelei..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsreguleringDeze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap gecombineerd met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek, sociaal (zeer) beperkt zelfstandig en is intensief begeleidingsbehoeftig. De begeleiding is vaak individueel en structuur biedend, gericht op veiligheid en er worden grenzen gesteld door anderen. Er is sprake van een voorspelbare invulling van de dag en van vaste leefregels. Veiligheidsrisico's voor de begeleiders zijn beperkt.

zzp 7 VG (Besloten) wonen met zeer in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Verstandelijk gehandicapten (VG) (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsreguleringDeze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap gecombineerd met gedrags- en/of psychiatrische problematiek, sociaal beperkt of nauwelijks zelfstandig en is intensief begeleidingsbehoeftig. De cliënten hebben permanent structuur, veiligheid en bescherming nodig. De begeleiding is vaak individueel en structuur biedend, waarbij de nadruk ligt op voorspelbaarheid van de invulling van de dag en vaste leefregels. Er is sprake van risicovol gedrag, maatschappelijk probleemgedrag en cliënten zijn vaak zelf niet gemotiveerd voor behandeling. In verband met veiligheidsrisico's zijn doorgaans meerdere begeleiders tegelijkertijd aanwezig.

zzp 8 VG Wonen met begeleiding en vol..

Zorgzwaartepakket (zzp) 8 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verplegingDeze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap, sociaal niet zelfstandig en is continu begeleidingsbehoeftig. De cliënten hebben daarnaast lichamelijke beperkingen waarvoor volledige verzorging en soms verpleging noodzakelijk is. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met individuele begeleiding mogelijk. De begeleiding heeft een structuurverlenend karakter, met een duidelijke dagindeling.Vanaf 1 januari 2011 is zzp 5 VG opgesplitst in een zzp 5 VG en 8 VG. Voor mobiele, meervoudig gehandicapte cliënten is zzp 5 VG aangepast. Voor niet mobiele en volledig zorgafhankelijke, meervoudig gehandicapte cliënten is een nieuw zzp opgesteld: 8 VG. Bestaande indicatiebesluiten met zzp 5 VG zijn niet omgezet in zzp 8 VG.

zzp 1 LVG Wonen met enige behandeling..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met enige behandeling en begeleidingDe cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan. De cliënt wordt voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven/wonen.

zzp 2 LVG Wonen met behandeling en be..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met behandeling en begeleidingDe cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, dat zich uit kan strekken tot alle leefklimaten. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. Tevens spelen bij kinderen in de behandeling diverse opvoedingsaspecten een rol.

zzp 3 LVG Wonen met intensieve behand..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groepDe cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, dat zich uitstrekt tot alle leefsferen. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. In verband met specifieke problematiek is verblijf binnen een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist.

zzp 4 LVG Wonen met zeer intensieve b..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleidingDe cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar alle leefsferen, te weten het wonen, school en/of dagbesteding en de vrije tijd op elkaar zijn afgestemd en waar vanuit de voorziening ondersteuning in de andere leefsferen plaats vindt. Tevens wordt huishoudelijke ondersteuning geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, waarin permanente beveiliging mogelijk is en de bewegingsruimte enige tijd beperkt kan worden. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. In verband met specifieke problematiek is verblijf binnen een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist.

zzp 5 LVG Besloten wonen met zeer int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleidingDe cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een besloten omgeving, waar alle leefsferen, te weten het wonen, school en/of dagbesteding en de vrije tijd op elkaar zijn afgestemd en waar vanuit de voorziening ondersteuning in de andere leefsferen plaats vindt. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, waarin permanente beveiliging aanwezig is. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. In verband met specifieke problematiek is verblijf binnen een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist in een besloten omgeving. Een fysiek beschermende omgeving is mede noodzakelijk door voortdurend dreigende conflicten met de omgeving.

zzp 1 SGLVG Behandeling in een SGLVG ..

Zorgzwaartepakket (zzp) Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) Behandeling in een SGLVG behandelcentrumHet verblijf van de cliënten op de SGLVG behandelafdeling wordt gekenmerkt door een geïntegreerd aanbod van wonen, school/werk en vrije tijd en een therapeutisch milieu. De begeleiding en behandeling zijn multidisciplinair en integraal: alle betrokkenen werken volgens het behandelplan van de cliënt. De dagelijkse begeleiding omvat onderzoek en observatie in de dagelijkse situatie, individuele begeleidingsgesprekken/therapieën en in de behandelfase tevens praktijkgerichte vorming.

zzp 1 LG Wonen met enige begeleiding..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met enige begeleiding en enige verzorgingCliënten zijn licht lichamelijk gehandicapt, functioneren sociaal grotendeels zelfstandig binnen een bepaalde structuur en hebben een goed besef van tijd, plaats en persoon.

zzp 2 LG Wonen met begeleiding en eni..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met begeleiding en enige verzorgingCliënten zijn matig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 3 LG Wonen met enige begeleiding ..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met enige begeleiding en verzorgingCliënten zijn ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal grotendeels zelfstandig binnen een bepaalde structuur.

zzp 4 LG Wonen met begeleiding en ver..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met begeleiding en verzorgingCliënten zijn ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 5 LG Wonen met begeleiding en int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met begeleiding en intensieve verzorgingCliënten zijn zeer ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal grotendeels zelfstandig binnen een bepaalde structuur.

zzp 6 LG Wonen met intensieve begelei..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorgingCliënten zijn zeer ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 7 LG Wonen met zeer intensieve be..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorgingCliënten zijn zeer ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal zeer beperkt zelfstandig. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 1 ZG visueel Wonen met enige bege..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met enige begeleiding en enige verzorgingDe cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben een beperkte andere problematiek.

zzp 2 ZG visueel Wonen met begeleidin..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met begeleiding en enige verzorgingDe cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben matige andere problematiek.

zzp 3 ZG visueel Wonen met intensieve..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met intensieve begeleiding en verzorgingDe cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben ernstige andere problematiek.

zzp 4 ZG visueel Wonen met intensieve..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorgingDe cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben een ernstige meervoudige problematiek.

zzp 5 ZG visueel Wonen met zeer inten..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorgingDe cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben zeer ernstige meervoudige problematiek. Dit kan zowel een sterke begeleidingsbehoefte in combinatie met intensieve verzorging zijn (groep A), als ook intensieve begeleiding in combinatie met intensieve gedragsregulering (groep B).

zzp 1 ZG auditief Wonen met begeleidi..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met begeleiding en enige verzorgingDe cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt, met eventueel andere problematiek.

zzp 2 ZG auditief Wonen met intensiev..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met intensieve begeleiding en verzorgingDe cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt en hebben beperkte meervoudige problematiek.

zzp 3 ZG auditief Wonen met intensiev..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorgingDe cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt en hebben een ernstige meervoudige problematiek.

zzp 4 ZG auditief Wonen met intensiev..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging.De cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt. Er is sprake van bijkomende problematiek.

Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg

Zorg voor personen met psychische en/of psychiatrische problemen op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de Wlz/AWBZ is in de MLZ opgenomen. Dit wordt aangeduid als de langdurige GGZ.

zzp 1B GGZ Voortgezet verblijf met be..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is, in een veilige en weinig eisende verblijfsomgeving, begeleiding en vooral bescherming en stabiliteit nodig.

zzp 2B GGZ Voortgezet verblijf met st..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding (B-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is er continu begeleiding nodig. De cliënten hebben een verblijfsomgeving nodig waar structuur, stabiliteit, bescherming en veiligheid geboden wordt, waarin toezicht wordt gehouden en weinig eisen worden gesteld.

zzp 3B GGZ Voortgezet verblijf met in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding (B-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is er continu intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een veilige, weinig eisende en prikkelarme verblijfsomgeving nodig die bescherming, stabiliteit en structuur biedt.

zzp 4B GGZ Voortgezet verblijf met in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging (B-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een ernstige psychiatrische aandoening een vorm van behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is intensieve begeleiding plus verzorging vanwege (somatische) gezondheidsproblemen nodig. De cliënten hebben een structuur en toezicht biedende beschermende verblijfsomgeving nodig.

zzp 5B GGZ Voortgezet verblijf met in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering (B-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een ernstige psychiatrische aandoening intensieve behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is intensieve begeleiding en structurering nodig. De verblijfsomgeving moet structuur, veiligheid en bescherming bieden.

zzp 6B GGZ Voortgezet verblijf met in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (B-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een ernstige psychiatrische aandoening intensieve behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is er, in combinatie met een somatische aandoening, een lichamelijke handicap of verstandelijke beperking, intensieve begeleiding en zorg nodig. De verblijfsomgeving moet structuur, veiligheid en bescherming bieden en aangepast zijn aan de beperkingen van de cliënten.

zzp 7B GGZ Beveiligd voortgezet verbl..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (B-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een zeer ernstige psychiatrische aandoening zeer intensieve behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is zeer intensieve begeleiding nodig met intensieve verzorging, een buitengewoon gestructureerd klimaat en grote mate van beveiliging en bescherming. De verblijfsomgeving moet hier op zijn afgestemd. Er is een specifieke bouwkundige setting en specifiek beveiligingsklimaat nodig.

zzp 1C GGZ Beschermd wonen met begele..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Beschermd wonen met begeleiding (C-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een lichte psychiatrische aandoening, begeleiding en vooral bescherming en stabiliteit nodig, in een veilige en weinig eisende woonomgeving.

zzp 2C GGZ Gestructureerd beschermd w..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding (C-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening continu begeleiding nodig. De cliënten hebben een structuur, stabiliteit, bescherming en veiligheid biedende woonomgeving nodig waarin toezicht wordt gehouden en weinig eisen gesteld worden.

zzp 3C GGZ Beschermd wonen met intens..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Beschermd wonen met intensieve begeleiding (C-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een veilige, weinig eisende en prikkelarme woonomgeving nodig die bescherming, stabiliteit en structuur biedt.

zzp 4C GGZ Gestructureerd beschermd w..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging (C-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een complexe psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een structuur en toezicht biedende beschermende woonomgeving nodig, die deels een besloten karakter kan hebben (gecontroleerde in- en uitgang). Er is ondersteuning van taken op alle levensterreinen nodig inclusief hulp vanwege (somatische) gezondheidsbeperkingen.

zzp 5C GGZ Beschermd wonen met intens..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (C-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een complexe psychiatrische aandoening intensieve zorg en intensieve begeleiding nodig. De woonomgeving moet veel structuur, veiligheid en bescherming bieden, die deels een besloten karakter kan hebben (gecontroleerde in- en uitgang). Er is ondersteuning en overname van taken op alle levensterreinen nodig.

zzp 6C GGZ Beschermd wonen met intens..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (C-groep)Deze cliëntgroep heeft vanwege een complexe psychiatrische aandoening, in combinatie met een somatische aandoening, lichamelijke handicap of verstandelijke beperking, intensieve begeleiding en zorg nodig. De woonomgeving moet veel structuur, veiligheid en bescherming bieden en zijn aangepast aan de beperkingen van de cliënten. Er is veelal overname van taken op alle levensterreinen nodig.

2015

Definitieve cijfers

2016

Definitieve cijfers

2017*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket, leeftijd, regio, geslacht.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg.

Bron: CAK.