Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wlz. Het gaat om het gebruik van zorg in natura of zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.

In onderstaande tabellen is zorg die in de combinatie modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) is afgenomen, opgenomen in de categorie 'Totaal combinatie zin/pgb' en ter voorkoming van dubbeltellingen niet in de categorien 'Persoonsgebonden budget' en 'Totaal zorg in natura'.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar
2015201620172018*
Totaal leveringsvorm zorg324.585314.220320.030332.830
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb28.40032.23534.15035.775
Uitsluitend zorg in natura (zin)299.230284.610286.855296.865
Zin verblijf270.210253.250251.995253.625
Zin volledig pakket thuis (vpt).11.98514.17516.530
Zin modulair pakket thuis (mpt)47.52540.19544.25055.075
Totaal combinatie zin en pgb..4.52012.525
Totaal combinatie mpt en pgb4.6101.5252.5109.890

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (488 bytes)

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum
2015201620172018*
Totaal leveringsvorm zorg260.705258.840262.945273.750
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb)21.47527.66529.45026.235
Uitsluitend zorg in natura (zin)236.120230.290231.215238.280
Zin verblijf215.065202.015200.070199.655
Zin volledig pakket thuis (vpt).8.94510.55012.090
Zin modulair pakket thuis (mpt)21.06019.33020.59526.535
Totaal combinatie zin en pgb..2.2759.230
Totaal combinatie mpt en pgb3.1108851.4507.710

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (485 bytes)

In onderstaande tabel is zorg in natura met verblijf uitgesplitst naar sector volgens het zorgzwaartepakket.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum
2015201620172018*
Totaal Wlz215.065202.015200.070199.655
Geen zorgzwaartepakket (zzp)820353010
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)132.440124.150123.035123.605
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)74.84571.90071.51571.265
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg6.9605.9305.4904.775

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (357 bytes)

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket, leeftijd, regio, geslacht.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg.