Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wlz. Het gaat om het gebruik van zorg in natura of zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.

In onderstaande tabellen is zorg die in de combinatie modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) is afgenomen, opgenomen in de categorie 'Totaal combinatie zin/pgb' en ter voorkoming van dubbeltellingen niet in de categorien 'Persoonsgebonden budget' en 'Totaal zorg in natura'.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar
2019202020212022*
Totaal leveringsvorm zorg342.755355.460383.005400.975
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb32.38034.63039.89041.985
Uitsluitend zorg in natura (zin)303.320312.700333.720348.710
Zin verblijf253.365256.655268.425273.730
Zin volledig pakket thuis (vpt)18.10020.11524.49030.090
Zin modulair pakket thuis (mpt)63.73571.57078.55086.875
Totaal combinatie zin en pgb15.88019.00021.68524.165
Totaal combinatie mpt en pgb13.07516.05018.74021.135

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (502 bytes)

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum
2019202020212022*
Totaal leveringsvorm zorg284.035289.095316.700332.850
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb)27.23028.93533.23535.290
Uitsluitend zorg in natura (zin)245.345247.260268.730281.215
Zin verblijf201.080198.590211.960215.555
Zin volledig pakket thuis (vpt)13.20514.38017.89021.745
Zin modulair pakket thuis (mpt)31.05534.29038.88043.915
Totaal combinatie zin en pgb11.45512.89514.73516.340
Totaal combinatie mpt en pgb9.73011.34513.25514.735

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (502 bytes)

In onderstaande tabel is zorg in natura met verblijf uitgesplitst naar sector volgens het zorgzwaartepakket.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum
2019202020212022*
Totaal Wlz201.080198.590211.960215.555
Geen zorgzwaartepakket (zzp)5500
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)124.895122.405123.450125.160
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)71.59071.74072.32572.665
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg4.5904.44016.19017.730

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (314 bytes)

In de tabel Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg; leveringsvorm, zzp, regio op StatLine MLZ kunnen jaarcijfers verder uitgesplitst worden naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket, leeftijd, regio, geslacht.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg.