Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wlz. Het gaat om het gebruik van zorg in natura of zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.

In onderstaande tabellen is zorg die in de combinatie modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) is afgenomen, opgenomen in de categorie 'Totaal combinatie zin/pgb' en ter voorkoming van dubbeltellingen niet in de categorien 'Persoonsgebonden budget' en 'Totaal zorg in natura'.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar
2018201920202021*
Totaal leveringsvorm zorg332.830342.755355.460383.005
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb35.77532.38034.63039.890
Uitsluitend zorg in natura (zin)296.865303.320312.700333.720
Zin verblijf253.625253.365256.655268.425
Zin volledig pakket thuis (vpt)16.53018.10020.11524.490
Zin modulair pakket thuis (mpt)55.07563.73571.57078.550
Totaal combinatie zin en pgb12.52515.88019.00021.685
Totaal combinatie mpt en pgb9.89013.07516.05018.740

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (501 bytes)

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum
2018201920202021*
Totaal leveringsvorm zorg273.750284.035289.095316.700
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb)26.23527.23028.93533.235
Uitsluitend zorg in natura (zin)238.280245.345247.260268.730
Zin verblijf199.655201.080198.590211.960
Zin volledig pakket thuis (vpt)12.09013.20514.38017.890
Zin modulair pakket thuis (mpt)26.53531.05534.29038.880
Totaal combinatie zin en pgb9.23011.45512.89514.735
Totaal combinatie mpt en pgb7.7109.73011.34513.255

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (500 bytes)

In onderstaande tabel is zorg in natura met verblijf uitgesplitst naar sector volgens het zorgzwaartepakket.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum
2018201920202021*
Totaal Wlz199.655201.080198.590211.960
Geen zorgzwaartepakket (zzp)10550
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)123.605124.895122.405123.450
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)71.26571.59071.74072.325
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg4.7754.5904.44016.190

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (314 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket, leeftijd, regio, geslacht.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg.