Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wlz. Het gaat om het gebruik van zorg in natura of zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.

In onderstaande tabellen is zorg die in de combinatie modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) is afgenomen, opgenomen in de categorie 'Totaal combinatie zin/pgb' en ter voorkoming van dubbeltellingen niet in de categorien 'Persoonsgebonden budget' en 'Totaal zorg in natura'.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar
2017201820192020*
Totaal leveringsvorm zorg320.030332.830342.755355.460
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb34.15035.77532.38034.630
Uitsluitend zorg in natura (zin)286.855296.865303.320312.700
Zin verblijf251.995253.625253.365256.655
Zin volledig pakket thuis (vpt)14.17516.53018.10020.115
Zin modulair pakket thuis (mpt)44.25055.07563.73571.570
Totaal combinatie zin en pgb4.52012.52515.88019.000
Totaal combinatie mpt en pgb2.5109.89013.07516.050

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (499 bytes)

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum
2017201820192020*
Totaal leveringsvorm zorg262.945273.750284.035289.095
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb)29.45026.23527.23028.935
Uitsluitend zorg in natura (zin)231.215238.280245.345247.260
Zin verblijf200.070199.655201.080198.590
Zin volledig pakket thuis (vpt)10.55012.09013.20514.380
Zin modulair pakket thuis (mpt)20.59526.53531.05534.290
Totaal combinatie zin en pgb2.2759.23011.45512.895
Totaal combinatie mpt en pgb1.4507.7109.73011.345

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (498 bytes)

In onderstaande tabel is zorg in natura met verblijf uitgesplitst naar sector volgens het zorgzwaartepakket.

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum

Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum
2017201820192020*
Totaal Wlz200.070199.655201.080198.590
Geen zorgzwaartepakket (zzp)301055
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)123.035123.605124.895122.405
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)71.51571.26571.59071.740
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg5.4904.7754.5904.440

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Het CAK) Brontabel als csv (314 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket, leeftijd, regio, geslacht.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg.