Gebruik Zvw

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van Zvw-wijkverpleging, Zvw-zorg voor zintuiglijk gehandicapten en Zvw-eerstelijnsverblijf.

Voor de wijkverpleging wordt er een uitsplitsing gemaakt naar zorg- en leveringsvorm. Zorg voor zintuiglijk gehandicapten en eerstelijnsverblijf wordt niet verder uitgesplitst.

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.

Personen met gebruik wijkverpleging naar zorgvorm en leveringsvorm op peildatum jaar

Personen met gebruik wijkverpleging naar zorgvorm en leveringsvorm op peildatum jaar
Jaar20152016201720182019*
Wijkverpleging totaal, waaronder:228.200239.255227.040222.435214.855
- Persoonsgebonden budget (pgb)15.30014.10515.05515.72515.800
- Totaal zorg in natura (zin)213.620225.895212.810207.700200.100
Persoonlijke verzorging totaal, waaronder:199.175176.97542.12523.89018.145
- Persoonsgebonden budget (pgb)10.3559.98510.44010.62010.430
- Totaal zorg in natura (zin)188.900167.14031.73513.2907.725
Verpleging totaal, waaronder:93.63584.86023.95510.2956.430
- Persoonsgebonden budget (pgb)2.8653.2403.4603.5853.420
- Totaal zorg in natura (zin)90.81081.71520.5306.7303.015
Wijkverpleging integrale prestatie31.205175.375192.765192.030
Overige wijkverpleging totaal, waaronder:11.08510.3456.4105.6705.520
- Persoonsgebonden budget (pgb)4.6353.8654.2504.7855.055
- Totaal zorg in natura (zin)6.5606.5202.185935525

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Vektis) Brontabel als csv (916 bytes)

Personen met gebruik wijkverpleging naar zorgvorm en leveringsvorm in jaar

Personen met gebruik wijkverpleging naar zorgvorm en leveringsvorm in jaar
Jaar20152016201720182019*
Wijkverpleging totaal, waaronder:511.910540.890557.005588.620586.305
- Persoonsgebonden budget (pgb)26.75520.69019.71520.58020.655
- Totaal zorg in natura (zin)501.990530.310546.175577.935576.810
Persoonlijke verzorging totaal, waaronder:391.940335.57080.30043.44032.380
- Persoonsgebonden budget (pgb)18.70514.22013.17513.64513.480
- Totaal zorg in natura (zin)375.355322.81567.62530.19519.155
Verpleging totaal, waaronder:384.250365.31583.67536.73521.115
- Persoonsgebonden budget (pgb)5.1454.7854.6704.8954.920
- Totaal zorg in natura (zin)379.925361.41579.33032.10516.315
Wijkverpleging integrale prestatie90.860474.940544.055554.730
Overige wijkverpleging totaal, waaronder:117.330104.78534.26023.42521.610
- Persoonsgebonden budget (pgb)9.7357.1106.8557.2057.470
- Totaal zorg in natura (zin)112.730100.06029.34018.51517.130

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Vektis) Brontabel als csv (941 bytes)

Meer jaarcijfers over personen met gebruik van Zvw-wijkverpleging zijn te vinden in de tabel Personen met gebruik Zvw-wijkverpleging; zorgvorm en huishouden op MLZ StatLine. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar zorgvorm, leveringsvorm en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en huishouden.

Ook in de tabel Personen met gebruik Zvw-wijkverpleging; zorgvorm, leveringsvorm en regio op MLZ StatLine zijn meer jaarcijfers te vinden over personen met gebruik van Zvw-wijkverpleging; hierin worden de cijfers over wijkverpleging uitgesplitst naar zorgvorm, leveringsvorm en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio.

In beide MLZ StatLinetabellen zijn ook gegevens over de zorgomvang en de gemiddelde uitgaven per persoon beschikbaar.

Personen met gebruik zorg zintuiglijk gehandicapten

Personen met gebruik zorg zintuiglijk gehandicapten
Jaar2016201720182019*
Personen in jaar32.56530.65031.68034.170
Personen op peildatum3.1952.1702.2202.480

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Vektis) Brontabel als csv (120 bytes)

Meer jaarcijfers over personen met gebruik van Zvw-zorg voor zintuiglijk gehandicapten zijn te vinden in deze tabel op MLZ StatLine. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar zorg naar beperking en de achtergrondkenmerken geslacht en leeftijd. In dezelfde MLZ StatLinetabel zijn ook gegevens over de zorgomvang en de gemiddelde uitgaven per persoon beschikbaar.

Personen met gebruik eerstelijnsverblijf

Personen met gebruik eerstelijnsverblijf
Jaar201720182019*
Personen in jaar33.16536.68536.160
Personen op peildatum3.6353.3903.335

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Vektis) Brontabel als csv (102 bytes)

Meer jaarcijfers over personen met gebruik van Zvw-eerstelijnsverblijf zijn te vinden in deze tabel op MLZ StatLine. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar zorgprestatie en de achtergrondkenmerken geslacht en leeftijd. In dezelfde MLZ StatLinetabel zijn ook gegevens over de zorgomvang en de gemiddelde uitgaven per persoon beschikbaar.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gebruik Zvw-wijkverpleging en zorg zintuiglijk gehandicapten en Gebruik Zvw-eerstelijnsverblijf.