Publicaties - Gebruik

72 publicaties van Gebruik

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verschillen in casemix tussen verpleeghuizen

Figuur 1 toont het gemiddeld productiebudget per instelling (oranje, linker-as).

Maatwerk publicatie | 01-05-2019

Wlz-indiceerbaren: personen met uitsluitend pgb en een pgb-toekenning lager dan het basistarief, en personen met uitsluitend mpt en kosten hoger dan basistarief + EKT + behandelmodule

In deze tabel wordt de doelpopulatie per zorgprofiel nagegaan wat het aantal personen is, wat het verschil is tussen het maximale ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2019

Personen met logeeropvang naar zzp van indicatie en gebruik van mpt en/of pgb

Het aantal unieke cliënten, waarvoor één of meerdere etmalen Wlz-logeeropvang is gedeclareerd is in november, maar waarvoor geen ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2019

Personen met Zvw-wijkverpleging in 2016 en 2017 naar aanspraak Wlz-zorg en maand

Personen met Zvw-wijkverpleging zijn uitgesplitst naar maand waarin de wijkverpleging geleverd is.

Maatwerk publicatie | 01-02-2019

Aantal personen met Wlz-logeeropvang, en het totaal en gemiddeld aantal gedeclareerde etmalen logeeropvang, per prestatiecode en leeftijdscategorie

Het aantal unieke cliënten, waarvoor één of meerdere etmalen Wlz-logeeropvang is gedeclareerd is in november 2017, wordt berekend.

Maatwerk publicatie | 01-12-2018

Personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling naar grondslag, inkomen en samenloop met Wmo en Zvw

Voor de doelpopulatie, personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling, wordt de inkomenspositie ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Aantal personen met een ZP indicatie in 2016 en 2017 of Wlz indiceerbaren, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik

Voor de doelpopulatie, is bepaald welke zorgvorm zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2016.

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Zorgval: kosten en volume wijkverpleging voor eerste Wlz-indicatie ten opzichte van mpt-zin na eerste Wlz-indicatie

Voor de populatie zijn de gemiddelde kosten en het gemiddelde volume van wijkverpleging per persoon per maand berekend in de ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Instellingen die ELV en Wlz-crisisopvang leveren

Op basis van de Vektis Wlz-declaraties zijn declaraties geselecteerd van personen met ELV (SE codes) of Crisisopvang (code Z110), ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Gebruik van toeslag 'Gespecialiseerde behandelzorg' naar zzp

De declaraties voor de toeslag worden aan een zorgzwaartepakket (zzp) toegewezen door koppeling op de andere zzp-declaraties van ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2018