Publicaties - Gebruik

98 publicaties van Gebruik

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Aantal personen met Wlz-logeeropvang, en het totaal en gemiddeld aantal gedeclareerde etmalen logeeropvang, per prestatiecode en leeftijdscategorie

Het aantal unieke cliënten, waarvoor één of meerdere etmalen Wlz-logeeropvang is gedeclareerd is in november 2017, wordt berekend.

Maatwerk publicatie | 01-12-2018

Personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling naar grondslag, inkomen en samenloop met Wmo en Zvw

Voor de doelpopulatie, personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling, wordt de inkomenspositie ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Aantal personen met een ZP indicatie in 2016 en 2017 of Wlz indiceerbaren, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik

Voor de doelpopulatie, is bepaald welke zorgvorm zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2016.

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Zorgval: kosten en volume wijkverpleging voor eerste Wlz-indicatie ten opzichte van mpt-zin na eerste Wlz-indicatie

Voor de populatie zijn de gemiddelde kosten en het gemiddelde volume van wijkverpleging per persoon per maand berekend in de ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Instellingen die ELV en Wlz-crisisopvang leveren

Op basis van de Vektis Wlz-declaraties zijn declaraties geselecteerd van personen met ELV (SE codes) of Crisisopvang (code Z110), ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Gebruik van toeslag 'Gespecialiseerde behandelzorg' naar zzp

De declaraties voor de toeslag worden aan een zorgzwaartepakket (zzp) toegewezen door koppeling op de andere zzp-declaraties van ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2018

Aantal Wlz-indiceerbaren met en zonder toegang tot Wlz op 1 maart 2017, en zorg naar leveringsvorm in november 2016

Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn, wordt nagegaan of zij al dan niet op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2018

Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, update 2015 en 2016

Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden.

Maatwerk publicatie | 01-04-2018

Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, 2015

Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden, van de personen die niet zijn overleden is bepaald of in ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2018

Personen met Wlz-indicatie naar gebruik en leeftijd, waarbij personen zonder gebruik uitgesplitst worden naar zzp (aanvulling op eerder maatwerk)

Personen met een Wlz indicatie voor intramurale zorg kunnen declaraties indienen voor zowel extramurale als intramurale Wlz-zorg ...

Maatwerk publicatie | 01-01-2018