Publicaties - Gebruik

72 publicaties van Gebruik

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

WLZ- pgb besteding binnen huishouden

Van deze personen is de hoogte van het WLZ- pgb dat binnen het huishouden is besteed vastgesteld, evenals het totaal van het ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2016

WLZ-pgb houders met zorg in natura

De populatie bestaat uit personen die in 2015 een WLZ- pgb hebben ontvangen.

Maatwerk publicatie | 01-11-2016

Personen met een indicatie voor een GHZ zzp zonder dagbesteding naar gebruik

Van de personen in de tabel is op basis van gegevens over declaraties bepaald of zij op de peildatum gebruik maakten van zorg met ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2016

Personen met besteding van WLZ- pgb in 2015 naar besteding bij aanbieder

Van de personen in de tabel is vastgesteld of zij in 2015 een WLZ- pgb hadden, waarvan het totaal van de besteding daarvan de 0 € ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2016

Zorggebruik bij indicatie ZZV in zorgperiode 12 2014

Van de personen in tabel 1 is het totaal uren ontvangen BGI en/of VP en/of PV gesommeerd, voorts is de grondslag op de peildatum ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2016

PGB-houders naar wet

De populatie bestaat uit personen die op de peildatum 31-12-2015 een pgb hebben.

Maatwerk publicatie | 01-10-2016

Instroom Wlz PGB-houders 2016

Van de personen in tabel 1 is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald volgens ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2016

Zorggebruik bij indicatie ZZV

De populatie bestaat uit personen van 18 jaar en ouder met gebruik van eigen bijdrage plichtige BGI en/of VP en/of PV in ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2016

In- en uitstroom van personen met gebruik ((SG)L)VG-zzp

De populatie bestaat uit personen met eigen bijdrage plichtig gebruik van VG of (SG)LVG zzp op peildatum (t) (2e vrijdag van ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2016

Jongeren met gebruik PV

De populatie bestaat uit personen waarvoor gedurende het jaar 2014 een AWBZ declaratie voor de functie Persoonlijke verzorging is ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2016