Publicaties - Gebruik

72 publicaties van Gebruik

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aantal Wlz-indiceerbaren met en zonder toegang tot Wlz op 1 maart 2017, en zorg naar leveringsvorm in november 2016

Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn, wordt nagegaan of zij al dan niet op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2018

Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, update 2015 en 2016

Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden.

Maatwerk publicatie | 01-04-2018

Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, 2015

Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden, van de personen die niet zijn overleden is bepaald of in ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2018

Personen met Wlz-indicatie naar gebruik en leeftijd, waarbij personen zonder gebruik uitgesplitst worden naar zzp (aanvulling op eerder maatwerk)

Personen met een Wlz indicatie voor intramurale zorg kunnen declaraties indienen voor zowel extramurale als intramurale Wlz-zorg ...

Maatwerk publicatie | 01-01-2018

Personen met een Wlz-indicatie, of indiceerbaren zonder een toegekend pgb en zonder declaratie voor een ZZP of VPT met een declaratie voor begeleiding groep, behandeling individueel, behandeling groep en dagactiviteit

De populatie is ingedeeld naar leeftijd, voorts is de populatie ingedeeld in personen met gebruik van BGg, BHi, BHg en ...

Maatwerk publicatie | 01-01-2018

Personen met een toegekend PGB voor AWBZ (tot 2015) of WLZ (vanaf 2015) zorg naar zzp-indicatie en leeftijd

Van deze personen is bepaald welke zzp-indictatie ze hadden in het beschreven zorgjaar.

Maatwerk publicatie | 01-12-2017

Gebruik van meerzorg: aantal personen en uitgaven uitgesplitst naar zzp

Voor de populatie zijn de totale en de gemiddelde uitgaven per zorggebruiker per zzp en voor meerzorg in jaar 2016 (Tabel 1) en ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2017

Gebruik van zzp-toeslagen binnen de groep VG08-geïndiceerden, in 2014 en 2015

Van de populatie is het aantal personen bepaald dat op peildatum opgenomen is, welk deel daarvan in het verslagjaar (vóór de ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2017

Mpt- en pgb bestedingen door personen met Wlz-indicatie in vergelijking tot vastgestelde basis- en maximumtarieven per zorgprofiel, aanvulling op eerder maatwerk

Voor populatie a t/m e, personen met een Wlz-indicatie en een mpt en/of pgb in november 2015, worden de mpt/pgb bestedingen in ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2017

Personen met gebruik GGZ B en GGZ C op peildatum naar gebruik en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal 2017

Van deze personen wordt per zzp verandering in het gebruik (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar ...

Maatwerk publicatie | 01-07-2017