Publicaties - Gebruik

80 publicaties van Gebruik

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Personen met gebruik VV op peildatum naar gebruik en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal

Van deze personen wordt per zzp verandering in het gebruik (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2016

Personen met gebruik VV op moment van overlijden

Van deze personen wordt per zzp op de overlijdensdatum het aantal overleden personen per kwartaal getoond (tabel 1).

Maatwerk publicatie | 01-05-2016

Personen met gebruik GGZ B en GGZ C op peildatum naar gebruik en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal 2016

Van deze personen wordt per zzp verandering in het gebruik (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2016

Zorggebruik bij indicatie ZMV of ZZV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel

Update en aanvulling eerder maatwerk, cijfers t/m 2014.

Maatwerk publicatie | 01-02-2016

Personen met een gewijzigd gebruik t.o.v. GGZB in voorgaand kwartaal

De populatie in tabel 1 bestaat uit personen met eigen bijdrage plichtig gebruik van GGZ B zzp op peildatum (tweede vrijdag van ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2015

Personen met PGB en ZMV indicatie naar indicatie of gebruik vorig kwartaal

De populatie bestaat uit personen met een PGB en ZMV-indicatie (CIZ en BJZ) op peildatum kwartaal (2e vrijdag van februari, mei, ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2015

Wlz-indiceerbaren naar toegekend pgb

De populatie in tabel 1 bestaat uit personen die op 01-07-2015 aangemerkt zijn als Wlz-indiceerbaar.

Maatwerk publicatie | 01-09-2015

Gebruik ZZV en/of ZMV of toegekend PGB in 5-jaarsgroepen

De populatie bestaat uit personen met gebruik ZMV en/of gebruik ZZV en/of toegekend PGB in verslagjaar.

Maatwerk publicatie | 01-08-2015

Gebruik ZZV bij indicatie ZMV in ZZV-zorgperiode 12 in 2014

Van de personen die tot de populatie behoren is bekeken of zij in periode 12 van 2014 AWBZ- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura ...

Maatwerk publicatie | 01-08-2015

Zorggebruik bij indicatie ZMV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel

Personen met een indicatie ZMV (CIZ, BJZ) op de 2e vrijdag van november in verslagjaar.

Maatwerk publicatie | 01-07-2015