Publicaties - Gebruik

72 publicaties van Gebruik

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Gebruik ZZV bij indicatie ZMV in ZZV-zorgperiode 12 in 2014

Van de personen die tot de populatie behoren is bekeken of zij in periode 12 van 2014 AWBZ- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura ...

Maatwerk publicatie | 01-08-2015

Zorggebruik bij indicatie ZMV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel

Personen met een indicatie ZMV (CIZ, BJZ) op de 2e vrijdag van november in verslagjaar.

Maatwerk publicatie | 01-07-2015

Personen met gebruik en/of indicatie ZMV met grondslag PG

Van de personen in de populatie is bekeken voor welke ZZP zij een indicatie hadden en of zij op de 2e vrijdag van november van ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2015

Personen met eigen bijdrage AWBZ en/of declaratie AWBZ en/of toegekend PGB

De populatie bestaat uit volwassen personen die een eigen bijdrage betaalden voor zorg zonder dan wel met verblijf en/of waarvoor ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2015

Gebruik en indicatie PTZ indicaties

De populatie bestaat uit personen die in 2013 een eerste PTZ-indicatie kregen.

Maatwerk publicatie | 01-03-2015

Indicatie en gebruik rond crisisopvang

Van de personen in de populatie is voor iedere declaratie bekeken of zij 20 dagen na aanvang van de declaratie een geldige CIZ ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2015

Gebruik ZZV bij indicatie ZMV in ZZV-zorgperiode 12 in 2013

Van de personen die tot de populatie behoren is bekeken of zij in periode 12 van 2013 AWBZ- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura ...

Maatwerk publicatie | 01-01-2015

Indicatie en gebruik naar bruto huishoudinkomen

De populatie is uitgesplitst in personen die op peildatum een indicatie hadden voor de 3 genoemde functies samen van minder dan ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2014

PGB houders bij AWBZ indicaties van de Bureaus Jeugdzorg

Personen met een AWBZ-indicatie van een Bureau Jeugdzorg in het jaar 2012.

Maatwerk publicatie | 01-05-2014

Zorggebruik bij indicatie ZMV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel

De populatie bestaat uit personen met een indicatie ZMV (CIZ, BJZ) op de 2e vrijdag van november in verslagjaar.

Maatwerk publicatie | 01-05-2014