Publicaties - Gebruik

98 publicaties van Gebruik

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Zorggebruik bij indicatie ZZV in zorgperiode 12 2014

Van de personen in tabel 1 is het totaal uren ontvangen BGI en/of VP en/of PV gesommeerd, voorts is de grondslag op de peildatum ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2016

PGB-houders naar wet

De populatie bestaat uit personen die op de peildatum 31-12-2015 een pgb hebben.

Maatwerk publicatie | 01-10-2016

Instroom Wlz PGB-houders 2016

Van de personen in tabel 1 is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald volgens ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2016

Zorggebruik bij indicatie ZZV

De populatie bestaat uit personen van 18 jaar en ouder met gebruik van eigen bijdrage plichtige BGI en/of VP en/of PV in ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2016

In- en uitstroom van personen met gebruik ((SG)L)VG-zzp

De populatie bestaat uit personen met eigen bijdrage plichtig gebruik van VG of (SG)LVG zzp op peildatum (t) (2e vrijdag van ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2016

Jongeren met gebruik PV

De populatie bestaat uit personen waarvoor gedurende het jaar 2014 een AWBZ declaratie voor de functie Persoonlijke verzorging is ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2016

MPT-gebruikers naar bijdrageplichtig inkomen

Van deze leefeenheden is bepaald of deze een- of meerpersoons waren en of de leefeenheid bekend staat als dat daarin personen ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2016

Zorgvraag MPT-gebruikers naar inkomen

Van deze personen is voor personen met 4 weken mpt het gemiddeld aantal uren zorg per week over de zorgperiode berekend.

Maatwerk publicatie | 01-05-2016

Personen met gebruik VV op peildatum naar gebruik en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal

Van deze personen wordt per zzp verandering in het gebruik (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2016

Personen met gebruik VV op moment van overlijden

Van deze personen wordt per zzp op de overlijdensdatum het aantal overleden personen per kwartaal getoond (tabel 1).

Maatwerk publicatie | 01-05-2016