Publicaties - Gebruik

98 publicaties van Gebruik

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Personen met gebruik GGZ B en GGZ C op peildatum naar gebruik en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal 2016

Van deze personen wordt per zzp verandering in het gebruik (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2016

Zorggebruik bij indicatie ZMV of ZZV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel

Update en aanvulling eerder maatwerk, cijfers t/m 2014.

Maatwerk publicatie | 01-02-2016

Personen met een gewijzigd gebruik t.o.v. GGZB in voorgaand kwartaal

De populatie in tabel 1 bestaat uit personen met eigen bijdrage plichtig gebruik van GGZ B zzp op peildatum (tweede vrijdag van ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2015

Personen met PGB en ZMV indicatie naar indicatie of gebruik vorig kwartaal

De populatie bestaat uit personen met een PGB en ZMV-indicatie (CIZ en BJZ) op peildatum kwartaal (2e vrijdag van februari, mei, ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2015

Wlz-indiceerbaren naar toegekend pgb

De populatie in tabel 1 bestaat uit personen die op 01-07-2015 aangemerkt zijn als Wlz-indiceerbaar.

Maatwerk publicatie | 01-09-2015

Gebruik ZZV en/of ZMV of toegekend PGB in 5-jaarsgroepen

De populatie bestaat uit personen met gebruik ZMV en/of gebruik ZZV en/of toegekend PGB in verslagjaar.

Maatwerk publicatie | 01-08-2015

Gebruik ZZV bij indicatie ZMV in ZZV-zorgperiode 12 in 2014

Van de personen die tot de populatie behoren is bekeken of zij in periode 12 van 2014 AWBZ- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura ...

Maatwerk publicatie | 01-08-2015

Zorggebruik bij indicatie ZMV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel

Personen met een indicatie ZMV (CIZ, BJZ) op de 2e vrijdag van november in verslagjaar.

Maatwerk publicatie | 01-07-2015

Personen met gebruik en/of indicatie ZMV met grondslag PG

Van de personen in de populatie is bekeken voor welke ZZP zij een indicatie hadden en of zij op de 2e vrijdag van november van ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2015

Personen met eigen bijdrage AWBZ en/of declaratie AWBZ en/of toegekend PGB

De populatie bestaat uit volwassen personen die een eigen bijdrage betaalden voor zorg zonder dan wel met verblijf en/of waarvoor ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2015