Mutatie van eigen bijdrage bij personen die na Wlz-indicatie van Wijkverpleging en Wmo-zorg overgaan naar Wlz-zorg

Voor de populatie is het volume van ontvangen wijkverpleging per persoon berekend over declaraties die eindigen in de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de Wlz-indicatie.

Daarnaast is het volume voor mpt (zin) berekend per persoon per maand in de derde maand na de Wlz-indicatie, voor alleen de zorgsoorten persoonlijke verzorging en verpleging.

Vervolgens is er voor de selectie personen bepaald of zij in de laatste volledige maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de Wlz-indicatie een eigen bijdrage voor Wmo-zorg hebben betaald en of er een beschikte eigen bijdrage voor ze geregistreerd was in die periode.