Zorgval: kosten en volume wijkverpleging voor eerste Wlz-indicatie ten opzichte van mpt-zin na eerste Wlz-indicatie

Voor de populatie zijn de gemiddelde kosten en het gemiddelde volume van wijkverpleging per persoon per maand berekend in de laatste volledige maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de Wlz-indicatie.

Daarnaast is het gemiddelde volume in uren per persoon per maand in de derde maand na de ingangsdatum van de Wlz-indicatie bepaald en zijn de gemiddelde gedeclareerde kosten en het volume voor mpt (zin) berekend per persoon per maand in deze maand.

Het volume en de kosten zijn uitgesplitst naar zorgprofielen.