Aantal personen met een ZP indicatie in 2016 en 2017 of Wlz indiceerbaren, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik

Voor de doelpopulatie, is bepaald welke zorgvorm zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2016.

Daarnaast is op basis van de indicaties vastgesteld binnen welke sector iedere cliënt viel. Als een cliënt in het jaar binnen meerdere sectoren viel, is ervoor gekozen om het ZP met de hoogste code uit de volgens de AW319 gestelde zzp codelijst (COD163-CIZ) te hanteren.

Voorts zijn declaraties met verschillende prestatiecodes als 'S', 'B999' en ‘H9’ enzovoorts uitgesloten, omdat deze bij meerdere leveringsvormen voor kunnen komen, toeslagen, opslagen of vervoer zijn.

LET OP: Op 14 november 2019 is hier een update van deze tabel gepubliceerd met gegevens over het jaar 2018: Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2018