Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2018

Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2018. Daarnaast is op basis van de indicaties vastgesteld binnen welke sector iedere client viel.

Als een cliënt in het jaar binnen meerdere sectoren viel, is ervoor gekozen om het ZP met de hoogste code uit de volgens de AW319 gestelde zzp codelijst (COD163-CIZ) te hanteren.

Deze tabel is een update van: Aantal personen met een ZP indicatie in 2016 en 2017 of Wlz indiceerbaren, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik

LET OP: Op 18 december 2020 is een update van deze tabel gepubliceerd met gegevens over het jaar 2019: Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2019