Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2019

Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2019. Daarnaast is op basis van de indicaties vastgesteld binnen welke sector iedere client viel.

Dit is een actualisatie van de maatwerk publicatie Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2018

Als een cliënt in het jaar binnen meerdere sectoren viel, is ervoor gekozen om het ZP met de hoogste code uit de volgens de AW319 gestelde zzp codelijst (COD163-CIZ) te hanteren.