Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2020

Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2020. Daarnaast is op basis van de indicaties vastgesteld binnen welke sector iedere client viel.

Dit is een actualisatie van de maatwerk publicatie Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2019.