Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties

Deze pagina bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit de Wlz. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.

De cijfers zijn gebaseerd op goedgekeurde declaraties op persoonsniveau van geleverde Wlz-zorg door zorgaanbieders aan zorgkantoren. De volgende zorgkosten buiten de zgn. contracteerruimte worden niet meegenomen: de kosten van hulpmiddelen, de kosten van tandheelkundige hulp, de kosten van de verkeerde bed-regeling, en de zorgkosten gemoeid met de subsidieregelingen ADL-assistentie en extramurale behandeling. Alleen declaraties waarvan het moment van levering van de zorg binnen de verslagperiode valt worden meegeteld.

Vektis ontvangt en registreert deze gegevens van zorgkantoren, en levert deze data door aan het Zorginstituut. De cijfers over uitgaven en het volume zijn niet vastgesteld in het kader van de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De declaraties dekken het grootste gedeelte van de totale uitgaven aan Wlz-zorg in natura vanaf 2018. Op de webpagina Vergelijking met andere publicaties op het gebied van uitgaven-en-volume wordt aangegeven welke gegevens ontbreken in de Vektis-declaraties. Zie hiervoor paragraaf ‘Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis/ZINL en NZa’.

Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode

Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode
Periode2021 - kwartaal 1+2+3+42022 - kwartaal 1*2022 - kwartaal 1+2*2022 - kwartaal 1+2+3*2022 - kwartaal 1+2+3+4*
Totaal Wlz22.886.9426.255.93412.745.89119.375.31726.078.300
Totaal Verblijf20.450.0775.551.74711.286.46917.141.56523.009.471
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging11.241.3113.183.8366.464.3019.813.32613.176.203
- Zzp's Gehandicaptenzorg7.754.4321.978.3594.008.1876.073.9918.137.003
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg1.285.805349.656727.8151.123.9711.518.496
Totaal Deeltijd verblijf4.2021.1742.4353.7445.435
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging328594858
- Zzp's Gehandicaptenzorg4.1991.1462.3763.6955.366
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg000112
Totaal Volledig pakket thuis1.065.330333.936693.8971.074.2431.479.324
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging761.622249.462519.891807.7551.116.704
- Zzp's Gehandicaptenzorg243.19663.234128.203194.944263.863
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg60.51221.24045.80371.54498.758
Totaal Modulair pakket thuis1.364.999368.437762.0411.154.1611.581.333
waaronder:
- Begeleiding individueel256.48273.075151.169229.365316.771
- Begeleiding groep273.94276.703155.458237.383324.594
- Persoonlijke verzorging386.708100.375208.358313.366427.146
- Verpleging119.47332.19667.418100.977138.278
- Kort verblijf34.0808.51219.44331.17842.243
- Huishoudelijke verzorging85.69422.45548.01472.124100.491
- Behandeling individueel25.8826.64613.75620.37728.863
- Behandeling groep136.47735.82172.692109.405149.088

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (2 kB)

Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode

Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode
Periode2021 - kwartaal 1+2+3+42022 - kwartaal 1*2022 - kwartaal 1+2*2022 - kwartaal 1+2+3*2022 - kwartaal 1+2+3+4*
Verblijf (dagen)
- Zzp's Verpleging en verzorging44.61411.02122.33733.84245.373
- Zzp's Gehandicaptenzorg27.1296.68913.49120.38027.273
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg5.3941.4422.9994.6206.232
Deeltijd verblijf (dagen)
- Totaal Zzp Verpleging en verzorging00000
- Totaal Zzp Gehandicaptenzorg14471116
- Totaal Zzp Geestelijke gezondheidszorg00000
Volledig pakket thuis (dagen)
- Totaal Zzp Verpleging en verzorging (VV)4.2381.1832.4683.8385.298
- Totaal Zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)1.5503907891.1981.618
- Totaal Zzp Geestelijke gezondheidszorg373127275430594
Modulair pakket thuis
- Begeleiding individueel (uren)4.1471.1472.3723.6004.949
- Begeleiding groep (uren)19.9275.45311.04316.83522.993
- Persoonlijke verzorging (uren)6.8951.7463.6245.4507.412
- Verpleging (uren)1.6274288951.3411.835
- Kort verblijf (dagen)1162863100136
- Huishoudelijke verzorging (uren)2.6746871.4672.2013.067
- Behandeling individueel (uren)20050102152209
- Behandeling groep (uren)4.1801.0932.2243.3684.588

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (1 kB)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket (met of zonder dagbesteding en/ of behandeling) en zorgvorm.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties vanaf 2018.