Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties

Deze pagina bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit de Wlz. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.

De cijfers zijn gebaseerd op goedgekeurde declaraties op persoonsniveau van geleverde Wlz-zorg door zorgaanbieders aan zorgkantoren. De volgende zorgkosten buiten de zgn. contracteerruimte worden niet meegenomen: de kosten van hulpmiddelen, de kosten van tandheelkundige hulp, de kosten van de verkeerde bed-regeling, en de zorgkosten gemoeid met de subsidieregelingen ADL-assistentie en extramurale behandeling. Alleen declaraties waarvan het moment van levering van de zorg binnen de verslagperiode valt worden meegeteld.

Vektis ontvangt en registreert deze gegevens van zorgkantoren, en levert deze data door aan het Zorginstituut. De cijfers over uitgaven en het volume zijn niet vastgesteld in het kader van de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De declaraties dekken het grootste gedeelte van de totale uitgaven aan Wlz-zorg in natura vanaf 2018. Op de webpagina Vergelijking met andere publicaties op het gebied van uitgaven-en-volume wordt aangegeven welke gegevens ontbreken in de Vektis-declaraties. Zie hiervoor paragraaf ‘Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis/ZINL en NZa’.

Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode

Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode
Periode2018 - kwartaal 1+2+3+42019 - kwartaal 1+2+3+4*2020 - kwartaal 1+2*2020 - kwartaal 1+2+3*
Totaal Wlz18.883.46620.263.97410.173.31915.418.162
Totaal Verblijf17.266.75018.374.0899.245.45013.980.471
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging9.969.41810.567.4605.336.4608.061.247
- Zzp's Gehandicaptenzorg6.702.8137.206.4263.601.0645.457.713
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg439.087453.264227.864344.004
Totaal Deeltijd verblijf4581.012
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging33
- Zzp's Gehandicaptenzorg4551.010
Totaal Volledig pakket thuis655.718761.505398.543611.701
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging457.735552.635292.793448.916
- Zzp's Gehandicaptenzorg197.983208.870105.750162.785
Totaal Modulair pakket thuis955.8241.124.111526.412820.710
waaronder:
- Begeleiding individueel139.798167.62190.593139.938
- Begeleiding groep244.598267.59190.311146.247
- Persoonlijke verzorging257.323314.341178.416270.435
- Verpleging68.28683.44851.69578.975
- Kort verblijf31.89637.59110.92318.401
- Huishoudelijke verzorging38.44053.56331.60349.772
- Behandeling individueel17.93321.81010.25215.761
- Behandeling groep129.593134.28949.42379.922

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (1 kB)

Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode

Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode
Periode2018 - kwartaal 1+2+3+42019 - kwartaal 1+2+3+4*2020 - kwartaal 1+2*2020 - kwartaal 1+2+3*
Verblijf (dagen)
- Zzp's Verpleging en verzorging44.91345.39922.30733.625
- Zzp's Gehandicaptenzorg26.92426.96913.26620.035
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg1.6641.5977821.176
Deeltijd verblijf (dagen)
- Totaal Zzp Verpleging en verzorging00
- Totaal Zzp Gehandicaptenzorg24
Volledig pakket thuis (dagen)
- Totaal Zzp Verpleging en verzorging2.8623.2851.7362.652
- Totaal Zzp Gehandicaptenzorg1.3591.4077051.082
Modulair pakket thuis
- Begeleiding individueel (uren)2.4452.7951.5112.339
- Begeleiding groep (uren)18.73220.9416.86311.068
- Persoonlijke verzorging (uren)4.9695.9413.3115.017
- Verpleging (uren)8881.2077331.120
- Kort verblijf (dagen)1171343865
- Huishoudelijke verzorging (uren)1.3231.7771.0251.616
- Behandeling individueel (uren)16118485131
- Behandeling groep (uren)4.2784.3821.5602.525

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (1.023 bytes)

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket (met of zonder dagbesteding en/ of behandeling) en zorgvorm.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties vanaf 2018.