Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties

Deze pagina bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit de Wlz. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.

De cijfers zijn gebaseerd op goedgekeurde declaraties op persoonsniveau van geleverde Wlz-zorg door zorgaanbieders aan zorgkantoren. De volgende zorgkosten buiten de zgn. contracteerruimte worden niet meegenomen: de kosten van hulpmiddelen, de kosten van tandheelkundige hulp, de kosten van de verkeerde bed-regeling, en de zorgkosten gemoeid met de subsidieregelingen ADL-assistentie en extramurale behandeling. Alleen declaraties waarvan het moment van levering van de zorg binnen de verslagperiode valt worden meegeteld.

Vektis ontvangt en registreert deze gegevens van zorgkantoren, en levert deze data door aan het Zorginstituut. De cijfers over uitgaven en het volume zijn niet vastgesteld in het kader van de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De declaraties dekken het grootste gedeelte van de totale uitgaven aan Wlz-zorg in natura vanaf 2018. Op de webpagina Vergelijking met andere publicaties op het gebied van uitgaven-en-volume wordt aangegeven welke gegevens ontbreken in de Vektis-declaraties. Zie hiervoor paragraaf ‘Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis/ZINL en NZa’.

Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode

Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode
Periode2022 - kwartaal 1+2*2022 - kwartaal 1+2+3*2022 - kwartaal 1+2+3+4*2023 - kwartaal 1*2023 - kwartaal 1+2*
Totaal Wlz12.745.89119.375.31726.078.3006.940.19714.141.316
Totaal Verblijf11.286.46917.141.56523.009.4716.079.26412.368.332
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging6.464.3019.813.32613.176.2033.503.8737.098.146
- Zzp's Gehandicaptenzorg4.008.1876.073.9918.137.0032.119.7844.325.571
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg727.8151.123.9711.518.496407.682850.587
Totaal Deeltijd verblijf2.4353.7445.4351.7283.497
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging5948582443
- Zzp's Gehandicaptenzorg2.3763.6955.3661.6943.437
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg01121017
Totaal Volledig pakket thuis693.8971.074.2431.479.324427.124885.306
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging519.891807.7551.116.704327.797681.338
- Zzp's Gehandicaptenzorg128.203194.944263.86370.312143.367
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg45.80371.54498.75829.01560.602
Totaal Modulair pakket thuis762.0411.154.1611.581.333431.069882.448
waaronder:
- Begeleiding individueel151.169229.365316.77189.273180.864
- Begeleiding groep155.458237.383324.59493.735186.008
- Persoonlijke verzorging208.358313.366427.146106.472227.066
- Verpleging67.418100.977138.27834.83773.724
- Kort verblijf19.44331.17842.24311.48924.089
- Huishoudelijke verzorging48.01472.124100.49127.60156.521
- Behandeling individueel13.75620.37728.8638.24616.451
- Behandeling groep72.692109.405149.08842.77885.021

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (2 kB)

Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode

Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode
Periode2022 - kwartaal 1+2*2022 - kwartaal 1+2+3*2022 - kwartaal 1+2+3+4*2023 - kwartaal 1*2023 - kwartaal 1+2*
Verblijf (dagen)
- Zzp's Verpleging en verzorging22.33733.84245.37311.25022.738
- Zzp's Gehandicaptenzorg13.49120.38027.2736.70713.554
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg2.9994.6206.2321.5623.243
Deeltijd verblijf (dagen)
- Totaal Zzp Verpleging en verzorging00000
- Totaal Zzp Gehandicaptenzorg7111649
- Totaal Zzp Geestelijke gezondheidszorg00000
Volledig pakket thuis (dagen)
- Totaal Zzp Verpleging en verzorging (VV)2.4683.8385.2981.4483.005
- Totaal Zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)7891.1981.618402819
- Totaal Zzp Geestelijke gezondheidszorg275430594166345
Modulair pakket thuis
- Begeleiding individueel (uren)2.3723.6004.9491.3012.636
- Begeleiding groep (uren)11.04316.83522.9936.15212.179
- Persoonlijke verzorging (uren)3.6245.4507.4121.7363.690
- Verpleging (uren)8951.3411.835433915
- Kort verblijf (dagen)631001363573
- Huishoudelijke verzorging (uren)1.4672.2013.0677711.580
- Behandeling individueel (uren)10215220956113
- Behandeling groep (uren)2.2243.3684.5881.2252.421

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (1 kB)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket (met of zonder dagbesteding en/ of behandeling) en zorgvorm.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties vanaf 2018.