Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties

Deze pagina bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit de Wlz. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.

De cijfers zijn gebaseerd op goedgekeurde declaraties op persoonsniveau van geleverde Wlz-zorg door zorgaanbieders aan zorgkantoren. De volgende zorgkosten buiten de zgn. contracteerruimte worden niet meegenomen: de kosten van hulpmiddelen, de kosten van tandheelkundige hulp, de kosten van de verkeerde bed-regeling, en de zorgkosten gemoeid met de subsidieregelingen ADL-assistentie en extramurale behandeling. Alleen declaraties waarvan het moment van levering van de zorg binnen de verslagperiode valt worden meegeteld.

Vektis ontvangt en registreert deze gegevens van zorgkantoren, en levert deze data door aan het Zorginstituut. De cijfers over uitgaven en het volume zijn niet vastgesteld in het kader van de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De declaraties dekken het grootste gedeelte van de totale uitgaven aan Wlz-zorg in natura vanaf 2018. Op de webpagina Vergelijking met andere publicaties op het gebied van uitgaven-en-volume wordt aangegeven welke gegevens ontbreken in de Vektis-declaraties. Zie hiervoor paragraaf ‘Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis/ZINL en NZa’.

Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode

Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode
Periode2022 - kwartaal 1+2+3+4*2023 - kwartaal 1*2023 - kwartaal 1+2*2023 - kwartaal 1+2+3*2023 - kwartaal 1+2+3+4*
Totaal Wlz26.078.3006.940.19714.141.31621.429.88528.828.497
Totaal Verblijf23.009.4716.079.26412.368.33218.728.57725.146.386
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging13.176.2033.503.8737.098.14610.751.18614.430.405
- Zzp's Gehandicaptenzorg8.137.0032.119.7844.325.5716.545.8868.779.807
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg1.518.496407.682850.5871.290.3491.743.023
Totaal Deeltijd verblijf5.4351.7283.4975.0957.121
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging5824434766
- Zzp's Gehandicaptenzorg5.3661.6943.4375.0076.941
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg12101741113
Totaal Volledig pakket thuis1.479.324427.124885.3061.367.2851.870.279
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging1.116.704327.797681.3381.051.9371.441.296
- Zzp's Gehandicaptenzorg263.86370.312143.367220.464298.647
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg98.75829.01560.60294.884130.336
Totaal Modulair pakket thuis1.581.333431.069882.4481.326.4871.800.989
waaronder:
- Begeleiding individueel316.77189.273180.864271.582370.365
- Begeleiding groep324.59493.735186.008279.593376.907
- Persoonlijke verzorging427.146106.472227.066343.862464.811
- Verpleging138.27834.83773.724110.997151.196
- Kort verblijf42.24311.48924.08937.17850.651
- Huishoudelijke verzorging100.49127.60156.52184.681116.500
- Behandeling individueel28.8638.24616.45124.03633.085
- Behandeling groep149.08842.77885.021125.665170.822

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (2 kB)

Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode

Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode
Periode2022 - kwartaal 1+2+3+4*2023 - kwartaal 1*2023 - kwartaal 1+2*2023 - kwartaal 1+2+3*2023 - kwartaal 1+2+3+4*
Verblijf (dagen)
- Zzp's Verpleging en verzorging45.37311.25022.73834.37346.051
- Zzp's Gehandicaptenzorg27.2736.70713.55420.46327.377
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg6.2321.5623.2434.9216.630
Deeltijd verblijf (dagen)
- Totaal Zzp Verpleging en verzorging00000
- Totaal Zzp Gehandicaptenzorg16491318
- Totaal Zzp Geestelijke gezondheidszorg00000
Volledig pakket thuis (dagen)
- Totaal Zzp Verpleging en verzorging (VV)5.2981.4483.0054.6356.346
- Totaal Zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)1.6184028191.2601.703
- Totaal Zzp Geestelijke gezondheidszorg594166345539740
Modulair pakket thuis
- Begeleiding individueel (uren)4.9491.3012.6363.9575.385
- Begeleiding groep (uren)22.9936.15212.17918.27624.653
- Persoonlijke verzorging (uren)7.4121.7363.6905.5877.549
- Verpleging (uren)1.8354339151.3771.875
- Kort verblijf (dagen)1363573112152
- Huishoudelijke verzorging (uren)3.0677711.5802.3673.256
- Behandeling individueel (uren)20956113165229
- Behandeling groep (uren)4.5881.2252.4213.5854.858

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (1 kB)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket (met of zonder dagbesteding en/ of behandeling) en zorgvorm.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties vanaf 2018.