Vektis

Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de curatieve zorg en de langdurige zorg. Vektis beschikt over actuele en omvangrijke databestanden afkomstig van zorgverzekeraars en zorgkantoren.

De missie van Vektis is het leveren van informatiediensten waardoor de besluitvorming en uitvoering binnen de zorgmarkt effectief en efficiënt plaats vindt. De bedrijfsvoering van Vektis is ondergebracht in de commanditaire vennootschap Vektis C.V.

Bijdrage aan de Monitor Langdurige Zorg

Vektis levert ten behoeve het thema gebruik gegevens over personen die een AWBZ-(tot 2015) of Wlz-(vanaf 2015) gefinancierd pgb toegekend hebben gekregen. Vektis ontvangt gegevens over de toegekende pgb’s van de zorgkantoren. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pgb-regeling. Het zorgkantoor kent het budget toe en controleert de besteding van de budgethouders.

Daarnaast levert Vektis declaratiegegevens van personen die gebruik hebben gemaakt van Zvw-wijkverpleging, Zvw-zorg zintuiglijk gehandicapten, Zvw-Eerstelijnsverblijf en Wlz zorg in natura. De gegevens bevatten alle goedgekeurde declaraties en worden door de zorgverzekeraars aan Vektis geleverd.

Meer informatie over de gegevens van Vektis in de MLZ vindt u in de korte onderzoeksbeschrijvingen:

Publicatie van cijfers door Vektis

Vektis publiceert jaarlijks in de Zorgthermometer de totale zorgkosten waaronder de kosten van de zorg die gefinancierd wordt vanuit de AWBZ en Wlz. Daarnaast publiceert Vektis over zorg gefinancierd vanuit de Zvw en Wlz op de websites Zorgprisma, Zorgprisma Publiek en Waarstaatjegemeente. Ook zijn er over de Zvw en Wlz open data beschikbaar op de website van Vektis.