Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs en leeftijd op 1 oktober 2021

Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld. De populaties worden uitgesplitst naar leeftijd en naar type onderwijs (speciaal, speciaal basisonderwijs, regulier, geen onderwijsinschrijving). Het speciaal onderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) wordt verder uitgesplitst naar cluster. Sinds de invoering van het passend onderwijs in 2014/'15 kunnen cluster 3 en 4 niet meer worden onderscheiden. 

Dit is een update van maatwerk "Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd op 1 oktober 2019", en maatwerk "Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd op 1 oktober 2019, vervolg". In het huidige maatwerk is de Zvw-wijkverpleging niet meegenomen.