Personen en huishoudens volgens indelingen van monitor Stapeling eigen bijdragen 2015-2021*

Binnen de populatie voor de monitor Stapeling eigen risico en eigen bijdragen is bepaald hoeveel personen er zijn met een geldige inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) en een geldig huishouden op peildatum. Deze populatie wordt uitgesplitst naar inkomen, type huishouden en leeftijd volgens de indeling die is gebruikt voor de monitor Stapeling eigen risico en eigen bijdragen. Dit is gedaan voor de jaren 2015-2021*. 

Deze publicatie is een aanvulling van de op december 2023 gepubliceerde maatwerktabellen : Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, 2015-2021*

Op 13 februari 2024 is een nieuwe versie van het bestand gepubliceerd waarin ook de randtotalen zijn toegevoegd. Buiten het toevoegen van het totaal aantal personen of huishoudens aan de tabellen zijn de cijfers niet veranderd.