Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

524 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Personen met Wlz verblijf met een VV-zzp naar leeftijd in jaren, peildatum, 2023 3e kwartaal

  Van de personen wonend in een Wlz-instelling op basis van een VV-zzp is de leeftijd in jaren op het einde van het kalenderjaar ...

  Maatwerk publicatie | 27-03-2024

 2. Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2022

  Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2022. Daarnaast is op ...

  Maatwerk publicatie | 27-03-2024

 3. Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2024 week 10

  Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, ...

  COVID-19 maatwerk publicatie | 22-03-2024

 4. Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2023 november

  Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig ...

  COVID-19 maatwerk publicatie | 20-03-2024

 5. Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2024 week 9

  Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, ...

  COVID-19 maatwerk publicatie | 15-03-2024

 6. Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2024 week 7

  Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, ...

  COVID-19 maatwerk publicatie | 01-03-2024

 7. Uitnutting van beschikbare middelen voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb, in jaar 2022

  In dit maatwerk is gekeken naar de kosten die gemaakt zijn voor Wlz-zorg vanuit uitsluitend mpt, uitsluitend pgb of een ...

  Maatwerk publicatie | 27-02-2024

 8. Zorggebruikers met een geldige Wlz-indicatie op 31 december 2023 met grondslag ‘psychische stoornis’

  Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste ...

  Maatwerk publicatie | 23-02-2024

 9. Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2024 week 6

  Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, ...

  COVID-19 maatwerk publicatie | 23-02-2024

 10. Geclusterd wonen onder personen met een volledig pakket thuis (vpt), 2022

  In dit maatwerk proberen we personen die gebruik maken van zorg gefinancierd vanuit Wlz-zin middels een vpt in te delen in ...

  Maatwerk publicatie | 22-02-2024