Publicaties

118 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Gebruik van zzp-toeslagen binnen de groep VG08-geïndiceerden, in 2014 en 2015

Van de populatie is het aantal personen bepaald dat op peildatum opgenomen is, welk deel daarvan in het verslagjaar (vóór de ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2017

Mpt- en pgb bestedingen door personen met Wlz-indicatie in vergelijking tot vastgestelde basis- en maximumtarieven per zorgprofiel, aanvulling op eerder maatwerk

Voor populatie a t/m e, personen met een Wlz-indicatie en een mpt en/of pgb in november 2015, worden de mpt/pgb bestedingen in ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2017

Personen met gebruik GGZ B en GGZ C op peildatum naar gebruik en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal 2017

Van deze personen wordt per zzp verandering in het gebruik (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar ...

Maatwerk publicatie | 01-07-2017

Instroom Wlz pgb-houders 2017

Van de personen in tabel 1 is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald volgens ...

Maatwerk publicatie | 01-07-2017

Personen met indicatie VG op peildatum naar in- en uitstroom en persoonskenmerken

Van deze personen wordt de verandering in de indicatie uitgesplitst naar instroom (van indicatie buiten VG3 - VG8 naar indicatie ...

Maatwerk publicatie | 01-07-2017

Meer instellingen langdurige zorg verliesgevend in 2015

Het aantal verlieslijdende organisaties in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en Gehandicaptenzorg (GHZ) is in ...

Mediatekst | 01-06-2017

Dominante en secundaire grondslag bij indicatie zzp voor gehandicaptenzorg

De populatie bestaat uit personen die op de peildatum (2e vrijdag van november) een geldige indicatie voor een zzp in de GHZ ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2017

Wlz pgb-houders met Wlz zorg in natura

Van de personen die in 2015 een Wlz- pgb ontvingen is gekeken in welke periode zij hun pgb besteed hebben.

Maatwerk publicatie | 01-05-2017

MPT naar huishoudtype

Het aantal unieke personen met een Modulair Pakket Thuis, met onderscheid naar huishoudsamenstelling, is bepaald op peildatum in ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2017

Instroom Wlz pgb versus GO-bestanden

Van de personen in de tabel is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2017