Publicaties

144 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Personen met indicatie voor zorg uit Wlz-subsidieregelingen 2015-2017

Van de personen in de populatie is bepaald voor welke subsidieregeling zij een indicatie hadden.

Maatwerk publicatie | 01-02-2019

Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd

Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld.

Maatwerk publicatie | 01-12-2018

Aantal Nza instellingen met een gerealiseerd productiebudget ongelijk 0 voor Wlz-zorg in natura geleverd als verblijf (met of zonder behandeling), vpt en/of mpt

In de Nza nacalculatiegegevens is bepaald welke instellingen een gerealiseerd budget ongelijk 0 euro hadden.

Maatwerk publicatie | 01-12-2018

Aantal personen met Wlz-logeeropvang, en het totaal en gemiddeld aantal gedeclareerde etmalen logeeropvang, per prestatiecode en leeftijdscategorie

Het aantal unieke cliënten, waarvoor één of meerdere etmalen Wlz-logeeropvang is gedeclareerd is in november 2017, wordt berekend.

Maatwerk publicatie | 01-12-2018

Instellingen die Wlz-zorg in natura aanbieden met behandeling, zonder behandeling of beide, 2016

Om het onderscheid te maken tussen Wlz-aanbieders van het Zvw-model, het Wlz-model en aanbieders die beide vormen aanbieden, zijn ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2018

Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen

Doelpopulatie: Personen met aanspraak op Wlz (inclusief Wlz-indiceerbaren) op 31-12-2016. Van deze personen is bepaald of zij ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2018

Kosten van pgb en mpt (in- en exclusief behandeling) voor Wlz-indiceerbaren met toegang tot Wlz in vergelijking tot vastgestelde basis- en EKT-tarieven per zorgprofiel

Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn en op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel hadden, worden de gedeclareerde ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling naar grondslag, inkomen en samenloop met Wmo en Zvw

Voor de doelpopulatie, personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling, wordt de inkomenspositie ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Aantal personen met een ZP indicatie in 2016 en 2017 of Wlz indiceerbaren, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik

Voor de doelpopulatie, is bepaald welke zorgvorm zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2016.

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Zorgval: kosten en volume wijkverpleging voor eerste Wlz-indicatie ten opzichte van mpt-zin na eerste Wlz-indicatie

Voor de populatie zijn de gemiddelde kosten en het gemiddelde volume van wijkverpleging per persoon per maand berekend in de ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2018