Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

194 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs en leeftijd op 1 oktober 2021

  Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld. De populaties worden uitgesplitst naar leeftijd en ...

  Maatwerk publicatie | 02-12-2022

 2. Personen met VV09b als eerste Wlz-indicatie naar aansluitende indicatie voor Wlz-zorg, 2015-2021*

  Personen met een indicatie voor een VV09b zorgprofiel die daarvoor geen Wlz-indicatie hadden; hiervan is bepaald of zij ...

  Maatwerk publicatie | 01-12-2022

 3. Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen, 2021

  Doelpopulatie: Personen met toegang tot de Wlz op 31-12-2021. Van deze personen is bepaald of zij juridisch gezien kinderen ...

  Maatwerk publicatie | 29-11-2022

 4. Personen met een eigen bijdrage voor Wlz; inkomen, vermogen, regio, peildatum 2019

  Van personen die een eigen bijdrage betalen voor zorg die gefinancierd wordt vanuit de Wlz zijn gegevens over inkomen en vermogen ...

  Maatwerk publicatie | 24-11-2022

 5. Gemiddeld en mediaan inkomen van personen met Wlz-zorg uit 1-persoonshuishoudens naar leveringsvorm voor VV4 - VV8, op peildatum 2020

  Voor de doelpopulatie, personen met een indicatie voor Wlz-zorg met een zorgzwaartepakket VV4 tot en met VV8, is bepaald welke ...

  Maatwerk publicatie | 10-10-2022

 6. Gemiddeld aantal Wlz-opnamedagen van personen die in 2021 overleden zijn met een ZZP VV01 t/m VV09b, naar ZZP bij overlijden

  Van de personen in de Wlz-populatie (VV01-VV09b) die zijn overleden zijn in 2021 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn ...

  Maatwerk publicatie | 29-09-2022

 7. Mediane duur tot overlijden gebruik en indicatie VV-zzp

  Van de personen in de populatie die zijn overleden voor februari 2022 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum ...

  Maatwerk publicatie | 27-09-2022

 8. Personen met Zvw-Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen 2020

  Een deel van de zorg die onder de Wlz-subsidieregelingen viel, is per 2020 overgeheveld naar de Zvw en valt sindsdien onder de ...

  Maatwerk publicatie | 12-07-2022

 9. Gefactureerde eigen bijdrage Wmo naar type maatwerkvoorziening

  In de tabel is het aantal leefeenheden opgenomen dat gebruik maakt van uitsluitend 'Ondersteuning thuis',  uitlsuitend 'Hulp bij ...

  Maatwerk publicatie | 14-06-2022

 10. Kosten en eigen bijdrage voor personen met een Wlz-indicatie op peildatum naar leveringsvorm en zorgzwaartepakket 2015-2020

  Personen die op peildatum van verslagjaar, dat is de tweede vrijdag in de maand november, een geldige Wlz-indicatie van het ...

  Maatwerk publicatie | 30-05-2022