Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

156 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, aanvragen t/m 14 januari 2021

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste ...

Maatwerk publicatie | 01-04-2021

Personen met Wlz-zorggebruik naar leveringsvorm, zzp 1GGZ W - 5 GGZ W, januari en februari 2021

Personen met zorggebruik in januari en/of februari 2021 met zzp GGZ W (1 tm 5). Van de populatie is bepaald hoe oud zij waren op ...

Maatwerk publicatie | 01-04-2021

Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs en leeftijd op 1 oktober 2019, vervolg

Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld. De populaties worden uitgesplitst naar leeftijd en ...

Maatwerk publicatie | 25-03-2021

Personen met toegekend persoonsgebonden budget Wlz, naar wooninitiatieftoeslag en indicatie, peildatum 2019

Van de populatie is bepaald voor welk zorgprofiel zij op die datum een indicatie hadden, voorts is bepaald of zij een toeslag ...

Maatwerk publicatie | 04-03-2021

Gebruik van mpt door personen met een Wlz-indicatie naar zzp van indicatie, in jaar en op peildatum 2019

Om de populatie - personen met gebruik van mpt - vast te stellen, zijn de gegevens van het CIZ over Wlz-indicaties gekoppeld aan ...

Maatwerk publicatie | 18-02-2021

Personen met een in 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019 afgegeven Wlz-indicatiebesluit, die eerder geen toegang tot de Wlz hadden

Personen waarover het CIZ in 2015 een Wlz besluit heeft genomen, bij besluiten waarin de uitkomst een aanspraak op een ...

Maatwerk publicatie | 27-01-2021

Gebruik van mpt door personen met een indicatie voor VG naar zzp van indicatie, in jaar en op peildatum 2019

De populatie (personen met gebruik van een mpt en een VG-indicatie) is vastgesteld door koppeling van de gegevens van het CIZ ...

Maatwerk publicatie | 22-12-2020

Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2019

Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2019. Daarnaast is op ...

Maatwerk publicatie | 18-12-2020

Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd op 1 oktober 2019

Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld. De populaties worden uitgesplitst naar leeftijd en ...

Maatwerk publicatie | 26-11-2020

Personen met Wlz-gebruik VV en GHZ naar regio

Van de personen die volgens gegegens van het CAK op de maandag van week 12 in 2020 gebruik maakten van bijdrageplichtige Wlz zorg ...

Maatwerk publicatie | 12-11-2020