Kan iemand gelijktijdig gebruik maken van verblijf en van andere vormen van zorg in de AWBZ/Wlz?

In principe gebruikt een persoon op een bepaald moment AWBZ/Wlz-zorg zonder verblijf of zorg met verblijf. Er kan op peildatum administratieve overlap voorkomen, wegens het gebruik van zorgperiodes of wegens doorlopende declaraties.

Uiteraard is het wel mogelijk dat iemand in een kwartaal of jaar achtereenvolgens beide vormen van zorg gebruikt.