Waarom is in de tabel personen met indicatie en/of gebruik zzv het aantal cliënten met huishoudelijke verzorging gelijk aan het totale aantal cliënten met zzv-Wmo?

Dit betreft een tabel over zorg zonder verblijf die loopt tot en met 2014. In de MLZ zijn tot en met 2014 alleen cijfers over Wmo huishoudelijke verzorging opgenomen en geen andere Wmo ondersteuning. Tot 2007 was huishoudelijke ondersteuning onderdeel van de AWBZ.

Bekijk de betreffende tabel