Wat is bij de thema’s Indicatie en Gebruik het verschil tussen jaar- en kwartaalcijfers?

De kwartaalcijfers worden sneller geleverd dan de jaarcijfers, waardoor er bij de kwartaalcijfers niet gecontroleerd kan worden op inschrijving in de basisregistratie personen (BRP). Hierdoor zijn de jaar- en kwartaalcijfers niet volledig vergelijkbaar.

Dit geldt ook voor de cijfers over peildatum jaar en de peildatum van het vierde kwartaal, ondanks dat ze beiden de stand van de tweede vrijdag van november meten.

Bij het gebruik van zorg zonder verblijf in de AWBZ geldt dat de peildatum wordt benaderd met de gegevens van een periode van 4 weken waarin deze datum valt. Dit laatste geldt alleen voor data over zorg in natura van het CAK.