Opbrengst eigen bijdrage

Het totaal van de opgelegde eigen bijdragen die door zorggebruikers betaald worden. De basis voor de opbrengst van de eigen bijdrage in de MLZ is het totaal van de opgelegde eigen bijdragen voor het betreffende jaar.

Op deze opgelegde bijdragen zijn in mindering gebracht de korting op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (zorg met verblijf tot 2014, zorg zonder verblijf tot 2015), de korting voor cliƫnten met een inkomen rond of onder het sociale minimum, de zogenaamde facturatiestop bij zorg geleverd voor 2009 en eigen bijdragen die niet meer inbaar zijn bij de cliƫnten. Bij de opgelegde bijdragen worden nog niet betaalde eigen bijdragen of correcties over voorgaande perioden opgeteld.

De tabel opbrengst eigen bijdragen is met ingang van 2015 stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel 'Opgelegde eigen bijdrage voor AWBZ/Wlz- en Wmo-zorg'. De nieuwe tabel bevat cijfers vanaf 2013.