Zorgprestatie

Zorgproduct dat door de Nederlandse Zorgautoriteit wordt onderscheiden in haar beleidsregels over de bekostiging van Wlz-zorg (of AWBZ-zorg tot 2015).

De zorgprestaties die bij intramurale zorg worden gehanteerd zijn zorgzwaartepakketten en overige intramurale basisprestaties.

Onder de AWBZ zijn de extramurale zorgprestaties gekoppeld aan de functies. Onder de Wlz wordt in de bekostiging van het modulair pakket grotendeels dezelfde systematiek aangehouden.