Zvw-wijkverpleging en behandeling zg; uitgaven en volume

Deze pagina bevat cijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg die in 2015 is overgegaan van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dit betreft verpleging en verzorging voor mensen die thuis wonen (wijkverpleging) en behandeling van zintuiglijk gehandicapten (zg) ten laste van de Zvw. De cijfers hebben in geval van wijkverpleging betrekking op zowel zorg in natura als op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget, terwijl de cijfers over behandeling van zintuiglijk gehandicapten uitsluitend zorg in natura betreffen.

Uitgaven Zvw-wijkverpleging en -behandeling zg, euro x 1000 in periode

Uitgaven Zvw-wijkverpleging en -behandeling zg, euro x 1000 in periode
Periode2017 - kwartaal 1+2+3+42018 - kwartaal 1*2018 - kwartaal 1+2*2018 - kwartaal 1+2+3*2018 - kwartaal 1+2+3+4*
Wijkverpleging totaal3.116.843473.3611.505.1602.406.3843.301.872
waaronder:
- Verpleging196.002.29.724.69.498
- Verzorging409.870.88.510.214.033
- PGB316.557.150.470.337.199
Behandeling zintuiglijk gehandicapten137.85621.90062.46598.983140.740

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (401 bytes)

Volume Zvw-wijkverpleging, tijdseenheden in periode

Volume Zvw-wijkverpleging, tijdseenheden in periode
Periode2017 - kwartaal 1+2+3+42018 - kwartaal 1*2018 - kwartaal 1+2*2018 - kwartaal 1+2+3*2018 - kwartaal 1+2+3+4*
Verpleging (uren x 1000)3.037.383.1.001
Verzorging (uren x 1000)15.479.1.712.4.286
PGB -houder (aantal)24.746.20.252..

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (258 bytes)

Bovengenoemde cijfers betreffen kwartaalcijfers over ontvangen declaraties in verslagperiode. In de tabel "Zvw-wijkverpleging en -behandeling; ontvangen declaraties" op MLZ-Statline kunt u deze uitgaven- en volumecijfers voor een langere tijdreeks bekijken.

In de MLZ-Statlinetabel "Zvw-wijkverpleging en -behandeling; declaraties" worden jaarcijfers weergegeven over totaal ontvangen en verwachte declaraties.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume Zvw-zorg; declaraties.