Zvw-wijkverpleging, behandeling zg en eerstelijnsverblijf; uitgaven

Deze pagina bevat cijfers over de kosten van langdurige zorg die in 2015 is overgegaan van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dit betreft verpleging en verzorging voor mensen die thuis wonen (wijkverpleging), behandeling van zintuiglijk gehandicapten (zg) en eerstelijnsverblijf ten laste van de Zvw. De cijfers hebben in geval van wijkverpleging betrekking op zowel zorg in natura als op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget, terwijl de cijfers over behandeling van zintuiglijk gehandicapten en eerstelijnsverblijf uitsluitend zorg in natura betreffen. De cijfers zijn gebaseerd op de waarde van declaraties van gerealiseerde zorg en inschattingen van te realiseren zorg door zorginstellingen aan zorgverzekeraars.

Uitgaven Zvw-wijkverpleging, behandeling zintuiglijk gehandicapten en eerstelijnsverblijf, euro x 1000 in periode

Uitgaven Zvw-wijkverpleging, behandeling zintuiglijk gehandicapten en eerstelijnsverblijf, euro x 1000 in periode
Periode2019202020212022**2023*
Wijkverpleging3.521.2533.324.6193.273.4723.088.8543.207.604
Behandeling zintuiglijk gehandicapten164.034170.513190.025191.903211.884
Eerstelijnsverblijf277.412279.277331.482302.371311.360
Geriatrische revalidatiezorg748.594652.144723.087778.824861.141
Geneesk. zorg specif. patiëntengroepen7.28666.40976.74290.445

** nader voorlopige cijfers; * voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (382 bytes)

Bovengenoemde cijfers betreffen jaarcijfers over totaal ontvangen en verwachte declaraties. 

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers voor een langere tijdreeks bekijken.

Op de kerncijfer pagina met het thema ‘Gebruik Zvw’  worden cijfers over het aantallen gebruikers van Zvw-wijkverpleging, behandeling zintuiglijk gehandicapten en eerstelijnsverblijf beschreven.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume Zvw-zorg; declaraties.