Publicaties

Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden.

De publicaties zijn te doorzoeken en te filteren; gebruik het filter 'type' om onder andere onderscheid te maken tussen:

156 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Gemiddeld aantal Wlz-opnamedagen van personen die in 2018 overleden zijn met een ZZP VV01 t/m VV10 (inclusief VV09), naar ZZP bij overlijden

Van de personen in de Wlz-populatie die zijn overleden zijn in 2018 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum ...

Maatwerk publicatie | 31-03-2020

Chronische en acute aandoeningen naar leeftijd

Voor de respondenten die hebben deelgenomen aan de gezondheidsenquête is eerst bepaald of deze een chronische aandoening ...

Maatwerk publicatie | 23-03-2020

Wlz verblijf met wijziging in met of zonder behandeling, 2018

Voor de periode 2009 t/m 2018 wordt, per jaar, het aantal extramurale zorggebruikers in Nederland bepaald, naar zorgfunctie en ...

Maatwerk publicatie | 19-03-2020

Wlz-indicaties en Wlz-zorggebruik: in- en uitstroom per kwartaal, 2015-2019

Voor personen met een indicatie (2015-2019) of declaratie (2015-2018) in de VV, LG, VG, ZG zijn het aantal naar zzp op peildatum ...

Maatwerk publicatie | 10-03-2020

Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2018

Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2018. Daarnaast is op ...

Maatwerk publicatie | 14-11-2019

Mediane duur tot overlijden gebruik en indicatie VV-zzp

Van de personen in de populatie die zijn overleden voor januari 2019 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum ...

Maatwerk publicatie | 12-11-2019

Personen met gebruik VV op moment van overlijden 2011-2018

Van de personen die zijn overleden is bepaald of zij gebruik maakten van AWBZ en/of Wlz zorg.

Maatwerk publicatie | 01-11-2019

Personen met een indicatie voor zorg uit een Wlz subsidieregeling 2015-2019

Van de personen in de populatie is bepaald voor welke subsidieregeling zij een indicatie hadden.

Maatwerk publicatie | 01-10-2019

Kerncijfers Wlz-pgb naar soort overeenkomst, 2015 t/m 2017

Tabel 1 is samengesteld aan de hand van de declaraties. Aan de declaraties zijn de bijbehorende zorgovereenkomsten gekoppeld, ...

Maatwerk publicatie | 01-08-2019

Clusters en zzp-mix van personen met Wlz-pgb

In dit maatwerk proberen we kleinschalige wooninitiatieven van personen met een Wlz-pgb in beeld te brengen en de mix van zzp's ...

Maatwerk publicatie | 01-08-2019