Wat is bij het thema gebruik het verschil tussen cijfers over Wlz-zorg voor persoongebonden budget afkomstig van de NZa, Vektis en de SVB?

De NZa levert gegevens over het aantal personen met een toegekend pgb voor Wlz-zorg. Ook Vektis levert gegevens over de toegekende Wlz-pgb's. De toegekende pgb's betreffen het pgb dat is toegekend, ongeacht of deze daadwerkelijk zijn ingezet voor het inkopen van zorg. De SVB levert vanuit de trekkingsrechtenregistratie gegevens over alle gedeclareerde en goedgekeurde betalingen vanuit de PGB's.

Daarnaast levert de SVB ook gegevens over de zorgovereenkomsten die tussen de budgethouders en zorgverleners zijn afgesloten.