Wat is het verschil tussen de cijfers over gebruik van Wlz-zorg in natura op basis van CAK-data en op basis van Vektis-data?

De cijfers voor het gebruik van Wlz-zorg welke van het CAK zijn omvatten alle Wlz-zorg (in natura en pgb) waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald. Omdat personen onder de 18 jaar geen eigen bijdrage hoeven te betalen zijn deze niet meegenomen in de cijfers beschikbaar via het CAK.

De cijfers over gebruik van Wlz-zorg op basis van Vektis-data bevatten gegevens over Wlz-zorg in natura voor alle leeftijden.