Publicaties - Indicatie

90 publicaties van Indicatie

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Indicatie en gebruik rond crisisopvang

  Van de personen in de populatie is voor iedere declaratie bekeken of zij 20 dagen na aanvang van de declaratie een geldige CIZ ...

  Maatwerk publicatie | 01-03-2015

 2. Gebruik ZZV bij indicatie ZMV in ZZV-zorgperiode 12 in 2013

  Van de personen die tot de populatie behoren is bekeken of zij in periode 12 van 2013 AWBZ- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura ...

  Maatwerk publicatie | 01-01-2015

 3. PV indicaties naar grondslagen

  De populatie bestaat uit personen die op de 2e vrijdag van november 2013 een door het CIZ dan wel BJZ afgegeven indicatie voor ...

  Maatwerk publicatie | 01-01-2015

 4. Zorg op de kaart

  De populatie is uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie, grondslag, zzv/zmv en regio.

  Maatwerk publicatie | 01-11-2014

 5. Indicatie en gebruik naar bruto huishoudinkomen

  De populatie is uitgesplitst in personen die op peildatum een indicatie hadden voor de 3 genoemde functies samen van minder dan ...

  Maatwerk publicatie | 01-10-2014

 6. Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen met CIZ en BJZ-indicaties

  Van de personen in de populatie is bekeken of ze in april 2013 jonger of ouder dan 18 jaar waren, en of er voor hun een ...

  Maatwerk publicatie | 01-08-2014

 7. PGB houders bij AWBZ indicaties van de Bureaus Jeugdzorg

  Personen met een AWBZ-indicatie van een Bureau Jeugdzorg in het jaar 2012.

  Maatwerk publicatie | 01-05-2014

 8. Zorggebruik bij indicatie ZMV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel

  De populatie bestaat uit personen met een indicatie ZMV (CIZ, BJZ) op de 2e vrijdag van november in verslagjaar.

  Maatwerk publicatie | 01-05-2014

 9. Persoonlijke verzorging en verpleging naar grondslag in 2012 (zorg in natura)

  De populatie bestaat uit personen van 18 jaar of ouder, die in 2012 Persoonlijke verzorging of verpleging hadden.

  Maatwerk publicatie | 01-01-2014

 10. Gebruik ZZV bij indicatie ZMV in ZZV-zorgperiode 12 in 2012

  Van de personen die tot de populatie behoren is bekeken of zij in periode 12 van 2012 AWBZ- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura ...

  Maatwerk publicatie | 01-12-2013