Publicaties - Indicatie

95 publicaties van Indicatie

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, update 2015 en 2016

  Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden.

  Maatwerk publicatie | 01-04-2018

 2. Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, 2015

  Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden, van de personen die niet zijn overleden is bepaald of in ...

  Maatwerk publicatie | 01-03-2018

 3. Personen met een in 2015, 2016, 2017 of 2018 afgegeven Wlz-indicatiebesluit, die eerder geen toegang tot de Wlz hadden

  Personen waarover het CIZ in 2015 een Wlz besluit heeft genomen, bij besluiten waarin de uitkomst een aanspraak op een ...

  Maatwerk publicatie | 01-03-2018

 4. Personen met Wlz-indicatie naar gebruik en leeftijd, waarbij personen zonder gebruik uitgesplitst worden naar zzp (aanvulling op eerder maatwerk)

  Personen met een Wlz indicatie voor intramurale zorg kunnen declaraties indienen voor zowel extramurale als intramurale Wlz-zorg ...

  Maatwerk publicatie | 01-01-2018

 5. Personen met een Wlz-indicatie, of indiceerbaren zonder een toegekend pgb en zonder declaratie voor een ZZP of VPT met een declaratie voor begeleiding groep, behandeling individueel, behandeling groep en dagactiviteit

  De populatie is ingedeeld naar leeftijd, voorts is de populatie ingedeeld in personen met gebruik van BGg, BHi, BHg en ...

  Maatwerk publicatie | 01-01-2018

 6. Personen met een toegekend PGB voor AWBZ (tot 2015) of WLZ (vanaf 2015) zorg naar zzp-indicatie en leeftijd

  Van deze personen is bepaald welke zzp-indictatie ze hadden in het beschreven zorgjaar.

  Maatwerk publicatie | 01-12-2017

 7. Instroom Wlz pgb-houders 2017

  Van de personen in tabel 1 is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald volgens ...

  Maatwerk publicatie | 01-07-2017

 8. Personen met indicatie VG op peildatum naar in- en uitstroom en persoonskenmerken

  Van deze personen wordt de verandering in de indicatie uitgesplitst naar instroom (van indicatie buiten VG3 - VG8 naar indicatie ...

  Maatwerk publicatie | 01-07-2017

 9. Dominante en secundaire grondslag bij indicatie zzp voor gehandicaptenzorg

  De populatie bestaat uit personen die op de peildatum (2e vrijdag van november) een geldige indicatie voor een zzp in de GHZ ...

  Maatwerk publicatie | 01-06-2017

 10. Instroom Wlz pgb versus GO-bestanden

  Van de personen in de tabel is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald ...

  Maatwerk publicatie | 01-05-2017