Publicaties - Indicatie

90 publicaties van Indicatie

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Personen met een toegekend PGB voor AWBZ (tot 2015) of WLZ (vanaf 2015) zorg naar zzp-indicatie en leeftijd

  Van deze personen is bepaald welke zzp-indictatie ze hadden in het beschreven zorgjaar.

  Maatwerk publicatie | 01-12-2017

 2. Instroom Wlz pgb-houders 2017

  Van de personen in tabel 1 is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald volgens ...

  Maatwerk publicatie | 01-07-2017

 3. Personen met indicatie VG op peildatum naar in- en uitstroom en persoonskenmerken

  Van deze personen wordt de verandering in de indicatie uitgesplitst naar instroom (van indicatie buiten VG3 - VG8 naar indicatie ...

  Maatwerk publicatie | 01-07-2017

 4. Dominante en secundaire grondslag bij indicatie zzp voor gehandicaptenzorg

  De populatie bestaat uit personen die op de peildatum (2e vrijdag van november) een geldige indicatie voor een zzp in de GHZ ...

  Maatwerk publicatie | 01-06-2017

 5. Instroom Wlz pgb versus GO-bestanden

  Van de personen in de tabel is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald ...

  Maatwerk publicatie | 01-05-2017

 6. Mediane duur tot overlijden gebruik en indicatie VV-zzp

  Van de personen in de populatie die zijn overleden voor oktober 2016 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum ...

  Maatwerk publicatie | 01-02-2017

 7. Personen met een wisselende grondslag

  Van deze personen is de dominante grondslag op de peildatum (2e vrijdag van november) bepaald in 2014 en in 2013.

  Maatwerk publicatie | 01-01-2017

 8. Personen met WLZ PGB op peildatum ultimo kwartaal naar WLZ-indiceerbaarheid

  De populatie bestaat uit personen die op de peildatum (laatste dag van het kwartaal) een WLZ- PGB hebben.

  Maatwerk publicatie | 01-12-2016

 9. Personen met gebruik WLZ zorg in natura aanvangend na 1 januari 2015

  Om te bepalen of iemand aansluitend vanuit de AWBZ in WLZ zorg is gekomen, is gekeken naar het eigen bijdrage plichtig ...

  Maatwerk publicatie | 01-12-2016

 10. Personen met een toegekend PGB naar zzp-indicatie en leeftijd

  Personen die op de peildatum (2e vrijdag van november) bij Vektis geregistreerd staan met een toegekend PGB voor AWBZ dan wel WLZ ...

  Maatwerk publicatie | 01-12-2016