Publicaties - Indicatie

78 publicaties van Indicatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Zorggebruik bij indicatie ZZV in zorgperiode 12 2014

Van de personen in tabel 1 is het totaal uren ontvangen BGI en/of VP en/of PV gesommeerd, voorts is de grondslag op de peildatum ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2016

In- en uitstroom bij indicatie ((SG)L)VG zzp

Van deze personen wordt per zzp verandering in de indicatie (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2016

Instroom Wlz PGB-houders 2016

Van de personen in tabel 1 is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald volgens ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2016

Zorggebruik bij indicatie ZZV

De populatie bestaat uit personen van 18 jaar en ouder met gebruik van eigen bijdrage plichtige BGI en/of VP en/of PV in ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2016

Personen met kortdurende indicatie ((SG)L)VG

Van deze personen is de duur van de indicatie en de woonplaats op moment van indicatie bepaald.

Maatwerk publicatie | 01-06-2016

Zorggebruik bij indicatie ZMV of ZZV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel

Update en aanvulling eerder maatwerk, cijfers t/m 2014.

Maatwerk publicatie | 01-02-2016

Indicatie zorg met verblijf naar zzp en leeftijd

De populatie bestaat uit personen met een indicatie ZMV (CIZ) op de peildatum kwartaal naar zzp en leeftijd (jonger dan 18 ...

Maatwerk publicatie | 01-12-2015

Indicatie naar wijk 2014

De populatie is uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie, grondslag, zzv/zmv en regio.

Maatwerk publicatie | 01-12-2015

Personen met PGB en ZMV indicatie naar indicatie of gebruik vorig kwartaal

De populatie bestaat uit personen met een PGB en ZMV-indicatie (CIZ en BJZ) op peildatum kwartaal (2e vrijdag van februari, mei, ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2015

Wlz-indiceerbaren naar toegekend pgb

De populatie in tabel 1 bestaat uit personen die op 01-07-2015 aangemerkt zijn als Wlz-indiceerbaar.

Maatwerk publicatie | 01-09-2015