Publicaties - Indicatie

67 publicaties van Indicatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Indicatie en gebruik naar bruto huishoudinkomen

De populatie is uitgesplitst in personen die op peildatum een indicatie hadden voor de 3 genoemde functies samen van minder dan ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2014

Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen met CIZ en BJZ-indicaties

Van de personen in de populatie is bekeken of ze in april 2013 jonger of ouder dan 18 jaar waren, en of er voor hun een ...

Maatwerk publicatie | 01-08-2014

PGB houders bij AWBZ indicaties van de Bureaus Jeugdzorg

Personen met een AWBZ-indicatie van een Bureau Jeugdzorg in het jaar 2012.

Maatwerk publicatie | 01-05-2014

Zorggebruik bij indicatie ZMV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel

De populatie bestaat uit personen met een indicatie ZMV (CIZ, BJZ) op de 2e vrijdag van november in verslagjaar.

Maatwerk publicatie | 01-05-2014

Persoonlijke verzorging en verpleging naar grondslag in 2012 (zorg in natura)

De populatie bestaat uit personen van 18 jaar of ouder, die in 2012 Persoonlijke verzorging of verpleging hadden.

Maatwerk publicatie | 01-01-2014

Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen met CIZ-indicaties

Van de personen in de populatie is bekeken of ze in april 2013 jonger of ouder dan 18 jaar waren, en of er voor hun een ...

Maatwerk publicatie | 01-12-2013

Gebruik ZZV bij indicatie ZMV in ZZV-zorgperiode 12 in 2012

Van de personen die tot de populatie behoren is bekeken of zij in periode 12 van 2012 AWBZ- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura ...

Maatwerk publicatie | 01-12-2013