Wat is het verschil in dekking van de uitgaven aan Wlz-zorg in natura tussen NZa-nacalculatiecijfers, ZINL-declaratiecijfers en Vektis-declaraties?

ZINL levert gegevens over de gedeclareerde uitgaven en volumes van zorgaanbieders bij zorgkantoren. Deze declaraties zijn nog niet volledig dekkend omdat niet alle onderdelen van de kosten gedurende datzelfde jaar worden gedeclareerd. Daarbij zijn de declaraties nog niet gecontroleerd door de NZa waardoor het kan zijn dat eventuele overproductie (als de uiteindelijk geleverde zorg hoger is dan is overeengekomen met het zorgkantoor) hierbij inbegrepen is.

De dekking van de ZINL Wlz-zorg in natura voor 2017 was 98%. Vektis levert gegevens over de door zorgaanbieders en zorgkantoren gedeclareerde kosten en volume van geleverde Wlz-zorg in natura op persoonsniveau. Deze declaraties zijn goedgekeurd en worden aan Vektis geleverd door de verschillende zorgkantorenverzekeraars.

NZa-nacalculatiecijfers zijn gebaseerd op alle door zorgaanbieders, definitief geleverde zorg die definitief is goedgekeurd. Een half jaar na afloop van een kalenderjaar dienen zorgkantoren en zorgaanbieders gezamelijk alle nacalculatiegegevens in bij de NZa over de zorg die definitief is geleverd in het voorgaande jaar.