Publicaties - Indicatie

71 publicaties van Indicatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Personen onder de 21 jaar met een AWBZ- of Wlz-indicatie, naar soort onderwijs, zzp en leeftijd

Voor de populatie worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld.

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Gebruik van toeslag 'Gespecialiseerde behandelzorg' naar zzp

De declaraties voor de toeslag worden aan een zorgzwaartepakket (zzp) toegewezen door koppeling op de andere zzp-declaraties van ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2018

Kosten van pgb en mpt voor Wlz-indiceerbaren met toegang tot Wlz in vergelijking tot vastgestelde basis- en EKT-tarieven per zorgprofiel

Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn en op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel hadden, worden de gedeclareerde ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2018

Aantal Wlz-indiceerbaren met en zonder toegang tot Wlz op 1 maart 2017, en zorg naar leveringsvorm in november 2016

Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn, wordt nagegaan of zij al dan niet op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2018

Personen met AWBZ of Wlz indicatie VV of ELV op peildatum naar indicatie en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal

Van deze personen wordt per zzp en ELV verandering in de indicatie (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2018

Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, update 2015 en 2016

Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden.

Maatwerk publicatie | 01-04-2018

Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, 2015

Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden, van de personen die niet zijn overleden is bepaald of in ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2018

Personen met een in 2015, 2016, 2017 of 2018 afgegeven Wlz-indicatiebesluit, die eerder geen toegang tot de Wlz hadden

Personen waarover het CIZ in 2015 een Wlz besluit heeft genomen, bij besluiten waarin de uitkomst een aanspraak op een ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2018

Personen met Wlz-indicatie naar gebruik en leeftijd, waarbij personen zonder gebruik uitgesplitst worden naar zzp (aanvulling op eerder maatwerk)

Personen met een Wlz indicatie voor intramurale zorg kunnen declaraties indienen voor zowel extramurale als intramurale Wlz-zorg ...

Maatwerk publicatie | 01-01-2018

Personen met een Wlz-indicatie, of indiceerbaren zonder een toegekend pgb en zonder declaratie voor een ZZP of VPT met een declaratie voor begeleiding groep, behandeling individueel, behandeling groep en dagactiviteit

De populatie is ingedeeld naar leeftijd, voorts is de populatie ingedeeld in personen met gebruik van BGg, BHi, BHg en ...

Maatwerk publicatie | 01-01-2018