Publicaties - Indicatie

78 publicaties van Indicatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Personen met indicatie voor zorg uit Wlz-subsidieregelingen 2015-2017

Van de personen in de populatie is bepaald voor welke subsidieregeling zij een indicatie hadden.

Maatwerk publicatie | 01-02-2019

Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd op 1 oktober 2017

Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld.

Maatwerk publicatie | 01-12-2018

Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen

Doelpopulatie: Personen met aanspraak op Wlz (inclusief Wlz-indiceerbaren) op 31-12-2016. Van deze personen is bepaald of zij ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2018

Kosten van pgb en mpt (in- en exclusief behandeling) voor Wlz-indiceerbaren met toegang tot Wlz in vergelijking tot vastgestelde basis- en EKT-tarieven per zorgprofiel

Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn en op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel hadden, worden de gedeclareerde ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling naar grondslag, inkomen en samenloop met Wmo en Zvw

Voor de doelpopulatie, personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling, wordt de inkomenspositie ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Aantal personen met een ZP indicatie in 2016 en 2017 of Wlz indiceerbaren, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik

Voor de doelpopulatie, is bepaald welke zorgvorm zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2016.

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Zorgval: kosten en volume wijkverpleging voor eerste Wlz-indicatie ten opzichte van mpt-zin na eerste Wlz-indicatie

Voor de populatie zijn de gemiddelde kosten en het gemiddelde volume van wijkverpleging per persoon per maand berekend in de ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Mutatie van eigen bijdrage bij personen die na Wlz-indicatie van Wijkverpleging en Wmo-zorg overgaan naar Wlz-zorg

Voor de populatie is het volume van ontvangen wijkverpleging per persoon berekend over declaraties die eindigen in de maand ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Personen onder de 21 jaar met een AWBZ- of Wlz-indicatie, naar soort onderwijs, zzp en leeftijd

Voor de populatie worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld.

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Gebruik van toeslag 'Gespecialiseerde behandelzorg' naar zzp

De declaraties voor de toeslag worden aan een zorgzwaartepakket (zzp) toegewezen door koppeling op de andere zzp-declaraties van ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2018