Publicaties - Indicatie

94 publicaties van Indicatie

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2018

  Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2018. Daarnaast is op ...

  Maatwerk publicatie | 14-11-2019

 2. Mediane duur tot overlijden gebruik en indicatie VV-zzp

  Van de personen in de populatie die zijn overleden voor januari 2019 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum ...

  Maatwerk publicatie | 12-11-2019

 3. Personen met een indicatie voor zorg uit een Wlz subsidieregeling 2015-2019

  Van de personen in de populatie is bepaald voor welke subsidieregeling zij een indicatie hadden.

  Maatwerk publicatie | 01-10-2019

 4. Wlz-indiceerbaren: personen met uitsluitend pgb en een pgb-toekenning lager dan het basistarief, en personen met uitsluitend mpt en kosten hoger dan basistarief + EKT + behandelmodule

  In deze tabel wordt de doelpopulatie per zorgprofiel nagegaan wat het aantal personen is, wat het verschil is tussen het maximale ...

  Maatwerk publicatie | 01-03-2019

 5. Personen met logeeropvang naar zzp van indicatie en gebruik van mpt en/of pgb

  Het aantal unieke cliënten, waarvoor één of meerdere etmalen Wlz-logeeropvang is gedeclareerd is in november, maar waarvoor geen ...

  Maatwerk publicatie | 01-03-2019

 6. Personen met Zvw-wijkverpleging in 2016 en 2017 naar aanspraak Wlz-zorg en maand

  Personen met Zvw-wijkverpleging zijn uitgesplitst naar maand waarin de wijkverpleging geleverd is.

  Maatwerk publicatie | 01-02-2019

 7. Personen met indicatie voor zorg uit Wlz-subsidieregelingen 2015-2017

  Van de personen in de populatie is bepaald voor welke subsidieregeling zij een indicatie hadden.

  Maatwerk publicatie | 01-02-2019

 8. Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd op 1 oktober 2017

  Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld.

  Maatwerk publicatie | 01-12-2018

 9. Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen

  Doelpopulatie: Personen met aanspraak op Wlz (inclusief Wlz-indiceerbaren) op 31-12-2016. Van deze personen is bepaald of zij ...

  Maatwerk publicatie | 01-10-2018

 10. Kosten van pgb en mpt (in- en exclusief behandeling) voor Wlz-indiceerbaren met toegang tot Wlz in vergelijking tot vastgestelde basis- en EKT-tarieven per zorgprofiel

  Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn en op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel hadden, worden de gedeclareerde ...

  Maatwerk publicatie | 01-09-2018