Publicaties - Indicatie

90 publicaties van Indicatie

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Personen met logeeropvang naar zzp van indicatie en gebruik van mpt en/of pgb

  Het aantal unieke cliënten, waarvoor één of meerdere etmalen Wlz-logeeropvang is gedeclareerd is in november, maar waarvoor geen ...

  Maatwerk publicatie | 01-03-2019

 2. Personen met Zvw-wijkverpleging in 2016 en 2017 naar aanspraak Wlz-zorg en maand

  Personen met Zvw-wijkverpleging zijn uitgesplitst naar maand waarin de wijkverpleging geleverd is.

  Maatwerk publicatie | 01-02-2019

 3. Personen met indicatie voor zorg uit Wlz-subsidieregelingen 2015-2017

  Van de personen in de populatie is bepaald voor welke subsidieregeling zij een indicatie hadden.

  Maatwerk publicatie | 01-02-2019

 4. Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd op 1 oktober 2017

  Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld.

  Maatwerk publicatie | 01-12-2018

 5. Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen

  Doelpopulatie: Personen met aanspraak op Wlz (inclusief Wlz-indiceerbaren) op 31-12-2016. Van deze personen is bepaald of zij ...

  Maatwerk publicatie | 01-10-2018

 6. Kosten van pgb en mpt (in- en exclusief behandeling) voor Wlz-indiceerbaren met toegang tot Wlz in vergelijking tot vastgestelde basis- en EKT-tarieven per zorgprofiel

  Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn en op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel hadden, worden de gedeclareerde ...

  Maatwerk publicatie | 01-09-2018

 7. Personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling naar grondslag, inkomen en samenloop met Wmo en Zvw

  Voor de doelpopulatie, personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling, wordt de inkomenspositie ...

  Maatwerk publicatie | 01-09-2018

 8. Aantal personen met een ZP indicatie in 2016 en 2017 of Wlz indiceerbaren, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik

  Voor de doelpopulatie, is bepaald welke zorgvorm zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2016.

  Maatwerk publicatie | 01-09-2018

 9. Zorgval: kosten en volume wijkverpleging voor eerste Wlz-indicatie ten opzichte van mpt-zin na eerste Wlz-indicatie

  Voor de populatie zijn de gemiddelde kosten en het gemiddelde volume van wijkverpleging per persoon per maand berekend in de ...

  Maatwerk publicatie | 01-06-2018

 10. Mutatie van eigen bijdrage bij personen die na Wlz-indicatie van Wijkverpleging en Wmo-zorg overgaan naar Wlz-zorg

  Voor de populatie is het volume van ontvangen wijkverpleging per persoon berekend over declaraties die eindigen in de maand ...

  Maatwerk publicatie | 01-06-2018