Alle vragen - Veelgestelde vragen

22 Vragen

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
U kunt hier een zorgwet selecteren
Sorteren op:
 1. Waar kan ik informatie vinden over gebruik van gebruik van Algemene voorzieningen in het kader van de Wmo?

  Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van Algemene voorzieningen. Vanaf 2015 zien we dat bepaalde gemeenten ervoor ...

 2. Wat is het verschil tussen de cijfers over gebruik van Wlz-zorg in natura op basis van CAK-data en op basis van Vektis-data?

  De cijfers voor het gebruik van Wlz-zorg welke van het CAK zijn omvatten alle Wlz-zorg ( in natura en pgb) waarvoor een eigen ...

 3. Wat is het verschil in dekking van de uitgaven aan Wlz-zorg in natura tussen NZa-nacalculatiecijfers, ZINL-declaratiecijfers en Vektis-declaraties?

  ZINL levert gegevens over de gedeclareerde uitgaven en volumes van zorgaanbieders bij zorgkantoren. Deze declaraties zijn nog ...

 4. Wat is bij het thema gebruik het verschil tussen cijfers over Wlz-zorg voor persoongebonden budget afkomstig van de NZa, Vektis en de SVB?

  De NZa levert gegevens over het aantal personen met een toegekend pgb voor Wlz-zorg. Ook Vektis levert gegevens over de ...

 5. Wat is bij Gebruik het verschil tussen AWBZ/Wlz-zorg zonder verblijf en zorg met verblijf?

  Bij zorg met verblijf, verblijft een cliënt in een instelling. Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een ...

 6. Wat is bij AWBZ/Wlz-uitgaven en volume het verschil tussen intramurale zorg en extramurale zorg?

  In de langdurige zorg wordt onderscheid gemaakt tussen extramurale zorg en intramurale zorg. Extramurale zorg betreft de zorg aan ...

 7. Waarom zijn er voor AWBZ/Wlz-zorg in natura verschillen tussen de zorgomvang in de gebruiksgegevens van het CAK en het volume in de gegevens van het Zorginstituut en de NZa?

  Het CAK registreert de omvang van de gebruikte zorg vanuit de AWBZ en Wlz waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Omdat ...

 8. Waarom lopen de gegevens over de AWBZ maar tot 2015?

  Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wet langdurige zorg (Wlz) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 9. Waarom is er een verschil tussen het aantal mensen met een AWBZ/Wlz-indicatie en het aantal mensen met gebruik van AWBZ/Wlz-zorg in natura?

  Sommige mensen met een indicatie voor AWBZ/ Wlz-zorg komen (nog) niet voor in de cijfers over gebruik van AWBZ/Wlz-zorg in ...

 10. Op welke specifieke vormen van zorg heb ik recht binnen de Wlz?

  Binnen de Wlz zijn verschillende vormen van zorg mogelijk. U kunt deze informatie vinden op de website van het Zorginstituut via ...