Wat is bij AWBZ/Wlz-uitgaven en volume het verschil tussen intramurale zorg en extramurale zorg?

In de langdurige zorg wordt onderscheid gemaakt tussen extramurale zorg en intramurale zorg. Extramurale zorg betreft de zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Een cliënt ontvangt intramurale zorg wanneer deze minimaal 4 etmalen per week onafgebroken in de instelling verblijft.

Bij extramurale zorg verblijft de cliënt niet minimaal 4 etmalen per week in een instelling, maar ontvangt de cliënt zorg aan huis of op afspraak bij de zorgaanbieder. Thuis omvat ook onder meer een aanleunwoning, aangepaste woning, geclusterde woning die zorgcliënt zelf huurt of waar hij/zij eigenaar van is.

Vanaf de hervorming langdurige zorg in 2015 kunnen personen met een Wlz-indicatie ervoor kiezen om in een instelling te verblijven (intramuraal) of wanneer mogelijk deze zorg thuis te onvangen (extramuraal) in de vorm via een van de leveringsvormen: volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb).

Het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zorgzwaartepakketten bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg en Wlz-zorg. Bij de bekostiging van extramurale AWBZ-zorg worden extramurale zorgprestaties onderscheiden.

Binnen het thema Uitgaven en volume zijn de kosten van kort verblijf onder de AWBZ verspreid over intramurale en extramurale uitgaven. De verblijfscomponent van kort verblijf valt namelijk onder intramurale zorg en de overige zorgfuncties van kort verblijf vallen onder extramurale zorg. Onder de subsidieregeling ELV van de Wlz zijn deze uitgaven in het tarief voor ELV opgenomen en dus niet meer te onderscheiden.

Binnen het thema Uitgaven en volume is Volledig pakket thuis ondergebracht bij overige zorg.