Hoge eigen bijdrage

Aan de hand van het bijdrageplichtig inkomen bepaalt het CAK de eigenbijdrage voor personen met Wlz-zorg of Wmo-zorg met verblijf.

De eerste 4 maanden van het verblijf betalen zorggebruikers een lage eige bijdrage, daarna wordt die omgezet in een hoge eigen bijdrage. Er is een maximum gesteld aan de hoge eigen bijdrage door de overheid.

Een lage eigen bijdrage blijft langer gelden wanneer:

  • De zorggebruiker (of partner) heeft een indicatie voor tijdelijk verblijf langer dan 4 maanden (samenhangend met het zorgzwaartepakket) of de zorggebruiker heeft een verklaring terugkeer naar de maatschappijn;
  • De zorggebruiker betaalt het levensonderhoud van kinderen waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen of de kinderen krijgen studiefinanciering;
  • De zorggebruiker is gehuwd en partner woont nog thuis. Personen met een ongehuwden AOW gelden voor de Wlz als ongehuwd, ook als ze niet wettelijk gescheiden zijn;
  • De zorggebruiker ontvangt het volledig pakket thuis (vpt);
  • De zorggebruiker maakt gebruik van een modulair pakket thuis (mpt);
  • De zorggebruiker maakt gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb).

In de periode 2015-2018 betaalden zorggebruikers de eerste 6 maanden een lage eigen bijdrage en vanaf 6 maanden een hoge eigen bijdrage.

Synoniemen: HEB